Inventointi ja saldonhallinta

Inventointi ja saldonhallinta tutkinnon osa käsittelee varaston inventoimista ja erilaisia tapoja tilata lisää tavaraa varastoon sekä valvoa varastoinnin kannalta oleellisia lukuja.

Inventoinnin osuudessa opiskelija oppii selvittämään tuotteen varastosaldon järjestelmästä, laskemaan sen fyysisen saldon varastosta ja päivittämään oikean saldon varastoon. Opiskelia oppii myös erilaisia inventointimenetelmiä ja syitä, miksi tuotteiden saldot eivät aina täsmää.

Saldonhallinnan osuudessa keskitytään varaston ohjauksen tunnuslukuihin, joita voidaan käyttää apua esimerkiksi tuotteiden sijoittelussa ja määriteltäessä miten tavaraa tilataan lisää varastoon.

Tutkinnon osan sisältö:

1. Inventointikäytäntö inventoinnin käytännön merkitys

• Inventoinnin lakisääteisyys
• Oman varaston inventointikäytäntö.

2. Inventoinnin suorittaminen

• Tuoteryhmän, hyllyn tai muutaman nimikkeen määrien selvittäminen käytännössä
• Saatujen tulosten vertaaminen tietojärjestelmän tietoihin
• Laskentayksiköiden ja niihin liittyvien ongelmien tunteminen
• Saldoerojen syiden tunteminen (tai selvittäminen, jos mahdollista)
• Saldoerojen torjunta

3. Varaston täydennysmenetelmä(t)

• Varaston täydennysmenetelmä tai – menetelmiä esimerkkien avulla
• Varaston ohjauksen tunnusluvut ja niiden merkitys käytännössä
• ABC-analyysin hyödyntäminen varastotyössä

4. Suorittaa tietokoneen

• Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka
• Käyttää varaston tietojärjestelmää
• Tuntee varaston kustannusrakenteen

inventointi-ja-saldonhallinta
Kuvasta painamalla pääsee tutustumaan panoraamaympäristöön katsomaan varaston erilaisia automaatteja