Tällä sivustolla esitellään varastoalan koulutusta liittyen logistiikan perustutkintoon, varastonhoitaja.

Varastoalalle

Sivustolla voi tutustua näyttötutkintojärjestelmään ja tutkinnon sisältöön. Tutkinnon osat esitellään yksitellen, joissa voit tutustua osan yleiseen esittelyyn ja osaamisvaatimuksiin. Voit myös tutustua panoraamaympäristöön, jossa pääset tarkastelemaan varastoympäristöä ja sen toimintoja.

Tutustu myös tietovisaan, jossa voit testata osaamistasi varastoaiheisilla kysymyksillä.

Voit myös selvittää osaamistasosi varastoalan tutkinnosta tekemällä itsearvioinnin. Avaa linkki itsearviointiin, tee arvio ja tulosta vastauksesi. Ota tuloste mukaan, kun keskustelet koulutukseen hakeutumisesta koulutuksen järjestäjän kanssa.

Varastonhoitajaitsearviointi(rtf) (646.6 KB)

Tämä sivusto on tuotettu OPH:n rahoittaman IVaLo – Innostunut VArasto LogistiikkaOsaaja -hankkeen tuloksena. Hanketyössä ovat olleet mukana Invalidiliitto ry, Validia Ammattiopisto; Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu; Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus liikelaitos ja Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun Seudun Ammattiopisto. Työtehoseura ry on koordinoinut hanketta ja osallistunut myös sen toteuttamiseen.