Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

INEX- ICT

INclude the EXclude


EU:ssa on useita ajankohtaisia ongelmia, jotka ovat hankkeen perustana:

  • alle 29 vuoden ikäisten nuorten korkean työttömyyden ongelma, niin kutsuttu NEET (2014: 17,7 prosenttia EU: sta, PL 16,5%),
  • pitkäaikaistyöttömien paluu työmarkkinoille, erityisesti yli 50 vuotiaat (56% työttömät 50-64-vuotiaat työttömät ilman työtä vähintään 12 kuukautta),
  • EU: hun saapuneiden maahanmuuttajien määrä (mukaan lukien sotaa kärsineiden maiden, kuten Ukrainan, Syyrian, pakolaiset) ja tarve varmistaa heidän pääsy työmarkkinoille (vain vuonna 2015 yli miljoona pakolaista saapui merellä – UNHCR data).

 

Liikenne- ja kuljetussektori on tärkeä sekä EU: ssa että jäsenvaltioissa (esim. se luo 10 prosenttia Puolan BKT: stä). Se on myös merkittävä työnantaja EU: ssa (yli 10,5 miljoonaa ihmistä, joista lähes 3 miljoonaa työskentelee tavaraliikenteessä kuljetusten parissa). Yli 570 000 yritystä harjoittaa EU: ssa tavaroiden maantiekuljetusta. Nämä yritykset tuottivat 312 miljardin euron kokonaisliikevaihdon vuonna 2012. Maantiellä kuljetettujen tavaroiden määrä on kasvanut tasaisesti ja vuosina 1995-2013 se kasvoi 33,4 prosenttia. Kuljetusyritykset kokevat voimakkaasti ammatillisten kuljettajien (Professionan Driver = PD) puutteen ja siksi yhä useammin he käyttävät ulkomaalaisia kuljettajia ​​EU: n ulkopuolelta. Esimerkiksi Puolassa vuonna 2015 myönnettiin 13 238 ajokorttia, jotka myönnettiin EU: n ulkopuolisille kansalaisille (noin 6 429 enemmän kuin vuonna 2014), joista suurin osa oli ukrainan kansalaiseille (10 022).


Ammatilliset kuljettajat ovat niiden kymmenen ammattikunnan joukossa, joista työnantajilla on eniten ongelmia löytää päteviä työntekijöitä. Samaan aikaan ammattia on leimannut jatkuvasti kasvavat ammatilliset vaatimukset viime vuosikymmeninä. Tämä tilanne on erityinen haaste kuljetusalalle, koska alalle pääsyn vaatimukset ovat olleet alhaiset ja mielikuva työstä on enimmäkseen kielteinen lähes kaikkialla Euroopassa. Tämä vaikuttaa osaltaan ammattikuljettajien työvoimatarpeen laajuuteen.

 

HAASTE
EU:ssa ammatillisen kuljettajakoulutuksen tulee tarjota sellaista ammatillista koulutusta, joka valmistaa kuljettajan jatkuviin kuljetusalan muutoksiin. Koulutuksen tulisi olla sellaista, joka huomioi myös erilaisten osallistujaryhmien vaatimukset (mukaan lukien edellä mainitut 3 heikommassa asemassa olevat ryhmät).
Digitaalisten koulutusvälineiden Käyttö antaa mahdollisuuksia tarjota erilaisia koulutuspolkuja eri kohderyhmille ja näin saavuttaa korkeatasoinen ja tehokas koulutus ja työllisyys.

 

Toistaiseksi perinteisten ja digitaalisten menetelmien sekoittaminen osaksi kuljettajakoulutusta on herättänyt epäilyksiä, jopa vastustusta, koulutuksen onnistumisesta. Myös erilaiset lait rajoittavat koulutusta voimakkaasti. Molemmat esteet perustuvat luottamuksen puutteeseen etenkin digitaalisten välineiden käyttöön ja niiden todelliseen tehokkuuteen verrattuna perinteisiin koulutusmuotoihin. Nykytilanne työmarkkinoilla (esim. pitkäaikaistyöttömyys, nuorten työttömyys, muista kulttuureista tulevien maahanmuuttajien virtaama, jotka eivät tunne kieltä) vaatii nopeaa tarttumista digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa.


PROJEKTIN TAVOITTEENA on lisätä ammatillisen kuljettajakoulutuksen saatavuutta ja tehokkuutta digitaalisuuden avulla huomioiden joidenkin työmarkkinoiden epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien tarpeet. Tämä tehdään analysoimalla heidän tarpeitaan, esteitä kouluttautumiseen ja työllistymiseen sekä käytettävissä olevia ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää johdonmukainen koulutusmalli kuljettajille, jossa käytetään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja antaa suosituksia kansallisen ja yhteisön lainsäädännön muutoksille.

 

INEX-ICT-hanke lisää pääsyä ammatillisen kuljettajan koulutuksiin, etenkin valittujen heikommassa asemassa olevien kohderyhmien osalta, tahtoa parantaa koulutusten laatua mukauttamalla koulutusmalleja nykyisten työmarkkinoiden tarpeisiin ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita koulutuksen tehostamiseksi.


Katso lisätietoja oheisesta linkistä INEX-ICT


Hankkeen rahoittajana on ERASMUS -ohjelma ja se toteutetaan välillä 11/2016 - 10/2019

         


Hankelogot_ICT-INEX