Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

e-Motive

              

Hankkeen taustalla on se, että opettajat eivät ole oikein koulutettuja ottamaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikan työnvälineitä. Tämän ongelman osalta on tunnistettu:


Tärkeimmät syyt:

perusasioiden tietämyksen ja taitojen puute, opetettu aihe on vaikea siirtää multimediamateriaaleihin, puute asianmukaisesti toteutetuista työkaluista koulussa

Odotukset:

yksinkertaisia opetusmateriaaleja opettajille, yksinkertaisia esimerkkejä, miten hankittua tietoa siirretään eri teknologioihin, helppokäyttöisten ja valmis käyttöön -ohjelmistojen käyttöönotto.

Mahdollisuudet:

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet (AUGMENTED REALITY (AR)) toteuttaa ammatillista koulutusta.

 

Opettajien osaaminen on kriittistä ammatillisen koulutuksen laadulle. Tietotekniikkaosaaminen ei ole pakollista ammatillisen koulutuksen opettajille, mutta sitä heiltä odotetaan, koska ne edistävät opetuksen ja joustavuuden laatua - kykyä opettaa eri muodoissa (e-oppiminen, sekoitettu oppiminen jne.). Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ammatillisen koulutuksen alalla nähdään niin, että se helpottaa osallistumista koulutukseen ja oppimiseen.

 

e-Motive -hankkeen ratkaisuna tarjotaan opettajille tietämystä ja taitoja:

  • nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan yhdistämiseen koulutukseen, mikä on tärkeää koulutuksen houkuttelevuudelle ja hakeutumiselle,
  • tieto- ja viestintätekniikka ottamiseksi osaksi kursseja ja käyttämään opettamansa aiheen materiaaleja, joka mahdollistaa tarjottavan koulutuksen ajantasaisuuden. Ammatillisten opettajien tulee pysyä muutosten tahdissa mukana.

Opettajat saavat luottamusta ja avoimuutta käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, kykyjä ja halukkuutta seurata ja käyttää tieto- ja viestintätekniikan kehitystä ja laajentaa mahdollisuuksia hankkia uusia tietoja ja taitoja. Siksi e-Motive hanke antaa ammatilliselle opettajalle helppokäyttöisiä materiaaleja ja tieto-ja viestintätekniikoiden sovelluksia. Tämän vuoksi ammatillisen opettajan jatkuva osaamisen kehittäminen on tärkeää.

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa ovat laajat.

        

Hanketta rahoittaa ERASMUS -ohjelma ja sen toteutusaika on 9/2017 – 8/2019


Projektia tehdään kansainvälisessä yhteistyössä konsortiossa

Lisätietoja linkistä e-Motive


Hankelogot_eMotive