Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

DigiVirtu

Digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen  yhdistäminen lähtökohdiltaan  erilaisten oppijoiden tarpeisiin

 Kehittämiskohteet

  • Opiskelijoiden (eri ikäiset ja erilaisessa elämänvaiheessa olevat) osaamisen kehittämistä tukevat avoimet digitaaliset oppimisratkaisut
  • Laadukas ohjaus, oppiminen ja osaamisen arviointi
  • Digitaalisuuden  hyödyntäminen ammatillisen osaamisen  kehittämisessä ja osaamisen arvioinnissa eri oppimisympäristöissä

Toiminta

  • Erilaisiin oppimismenetelmiin soveltuvat digitaaliset ja virtuaaliset (d&v) oppimisympäristöt yhdistämällä, kokoamalla ja edelleen kehittämällä eri hanketuloksista
  • Kouluttajan työn uudistaminen
  • Kehitetään toimintamalli, jolla tuetaan d&v  oppimisympäristöistä johtuvaa kouluttajan työn uudistusta
  • Perehdytetään ja sitoutetaan kouluttajia käyttämään  d&v ympäristöjä osana koulutusta, tuetaan niiden käyttöä innovatiivisilla tilaratkaisuilla ja tukitoimilla sekä rohkaistaan kouluttajia uudistamaan omaa toimintaansa.

Hankelogot_Digivirtu