Kodinkonetestaus

TTS:lla on vuosikymmenten kokemus koneiden ja laitteiden testauksesta. Toteutamme asiantuntija- ja käyttäjätestejä yrityksille, kone- ja laitevalmistajille, maahantuojille, viranomaisille ja medialle. Testeillä pyritään selvittämään erilaisia koneiden ja laitteiden ominaisuuksia. Testausmenetelmiä ovat muun muassa käytettävyys- ja toimivuustestit, menetelmien vertailutestit, työn tuottavuuden mittaukset, yrityksille räätälöidyt testit, Living lab -menetelmä, käyttäjäpaneelit ja standardin mukaiset testit.

Testauksia toteutetaan räätälöidysti. Teemme muun muassa:

  • Teknisiä mittauksia standardimenetelmiä soveltaen: veden- ja sähkönkulutus, lämpötila, kosteus, aika, pesu- ja kuivaustulos, imukyky, jäännöskosteus tai muu suorituskyvystä kertova ominaisuus, paino sekä ulkomitat ja sijoitustila- yms. mittaukset.
  • Käytettävyys- ja käyttöturvallisuustestausta: käyttöarvoanalyysit ja muut käytettävyyden testausmenetelmät (testauslaboratorio). Käyttäjäpaneelit, kyselyt, haastattelut ja Living Lab -testauksiin osallistuvien talouksien havainnot ja kokeilut.
  • Työntutkimusta: mitataan esim. työn joutuisuutta ja verrataan työmenetelmiä yms. (konetyö vs. ihminen).
TTS tuotetestausprosessi