Asuminen

TTS:n asumisen tutkimus keskittyy asumisen toimivuuden ja energiatehokkuuden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää toimivia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka huomioivat ihmisten muuttuvat tarpeet.  Ikäihmisten asumiseen liittyvät haasteet sekä Green Care -palveluliiketoiminnan kehittäminen kuuluvat asumisen tutkimuksen kärkiteemoihin.

Asumisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoja ja taitoja jakamalla informaatiota ajankohtaisista tutkimus- ja testituloksista. Tilasuunnittelu, etenkin keittiösuunnittelu, on ollut myös aina Työtehoseuran vahvaa osaamista.

Asumisen tutkimus toteuttaa luotettavasti erilaisia asiantuntija- ja käyttäjätestejä muun muassa yrityksille, kone- ja laitevalmistajille, ammattilehdille, maahantuojille ja viranomaisille. Testeillä pyritään selvittämään erilaisia koneiden ja laitteiden ominaisuuksia. TTS:n testeissä konetta tai laitetta tarkastellaan ensisijaisesti loppuasiakkaan eli käyttäjän näkökulmasta. Testaus suunnitellaan yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa ja heidän tarpeensa huomioiden.

Asumisen tutkimustoiminnan keskiössä ovat:

  • Asuinkiinteistöjen tilat – ekologisesti kestävät ja energiaa säästävät asumisratkaisut
  • Jätteiden lajittelun tehostaminen, bio- ja kiertotalous
  • Senioriasuminen, turvallisuus, erilaisten asukasryhmien tarpeet, elinkaariasuminen
  • Asumiseen liittyvä palveluyrittäjyys: Green Care, vihreä hoivayrittäjyys
  • Työ- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät aihealueet, kuten kodinkoneet ja -laitteet
  • Toimivat, turvalliset ja energiatehokkaat koneet, laitteet, tilat, prosessit ja työmenetelmät sekä palvelu

Teemme asumisen tutkimushankkeita usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kuten muut tutkimuslaitokset, esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut, ja sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Teemme myös yrityskohtaisia projekteja, testejä ja selvityksiä tilaajan tarpeiden mukaan. Yhteys TTS:n muiden tutkimusalueiden kanssa on vahva.