Älyliikenne ja logistiikka

Älyliikenteen ja logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuetaan Työtehoseurassa ajantasaisen ja tulevaisuuden tarpeisiin tarkoitetun koulutuksen toteuttamista. Älyliikenne -tutkimusprojekteissa tavoitteena on luoda vankka perustietämys ja -osaaminen uusien teknologioiden vaikutuksesta logistiikka-alan koulutuksiin. Älyliikenne -projekteilla pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin, jotka liittyvät uusien teknologioiden aiheuttamaan täydennyskoulutuksen tarpeeseen.


Työtehoseura pyrkii olemaan edelläkävijänä tutkimassa ja tunnistamassa kuljettajan roolin muutosta teknologiamurroksessa ja tukemassa koulutuksellisesti muutoksen eri vaiheissa. Työtehoseuran logistiikka -tutkimus on myös kehittämässä kuljetusalan uusia koulutusmenetelmiä uusiin ja muuttuviin osaamistarpeisiin. Tähän kuuluu mm. teknologian ja tarpeiden määrittelyt raskaan liikenteen osa-alueella, uusien koulutusmenetelmien pilotoinnit ja erilaisten simulaatioiden (myös VR, AR ja MR teknologioiden)  integrointi koulutukseen.Jos etsit yhteistyökumppania logistiikkaan ja kuljetuksiin liittyviin tutkimus-/kehittämishankkeisiin tai testauksiin, ota rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732