Vastuullisuus TTS Työtehoseurassa

Vastuullinen toimintatapa TTS:ssä tarkoittaa sitä, että pystymme huomioimaan asiakkaiden vaatimukset ja toimimaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti samalla toimimalla talouden ja ympäristön kannalta tehokkaasti. Vastuullinen toimintatapamme perustuu strategiaamme ja arvoihimme.

Vastuullinen toimintatapa TTS:ssä näkyy toimivina ja asiakkaan tarvitsemina palveluina ja hyvinä laadullisina ja taloudellisina tuloksina. Vastuullisen toiminnan toteutumista seurataan mm. laatujärjestelmän avulla.


Laatupolitiikan perustana ISO 9001:2015 standardi


TTS:n laadunhallinta toimii tällä hetkellä ISO 9001:2008 standardin mukaisin menettelyin. Talon toimintoja hallitaan kahdella toiminnanohjausjärjestelmällä, josta toinen keskittyy opiskelijahallintoon ja koulutuksen resurssointiin ja toinen talous- ja asiakashallintoon. Laadunhallintaan liittyvä oheistus on TTS:n sisäisessä intrassa. Vuonna 2018 laadunhallintamme sertifioi Bureau Veritas (31.12. 2017 saakka Inspecta Sertifiointi Oy) ja seuraava sertifiointi on talvella 2018. Auditointi tehdään ISO  9001:2015 vaatimuksia noudataen. TTS on aloittanut ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän rakentamisen tavoitteena sertifioitu järjestelmä vuoden 2019 aikana.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) teki Työtehoseurassa keväällä 2016 ulkoisen arvioinnin ja sen mukaan laadunhallinta täyttää kansallisesti asetetun laadunhallinnan tavoitetason kirkkaasti. Laatutaso ylittyy 95 %:ssa kaikista arviointikohdissa. Arviointiryhmän mukaan Työtehoseuran laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus on tasolla edistynyt. 


Laatupolitiikan tavoitteet Työtehoseurassa

  • Asiakkaan tyytyväisyys on onnistumisen tae

  • Laadun tekevät ihmiset

  • Laatu koskee kaikkea toimintaa

  • Laatu paranee mittaamalla ja kehittämällä