Työtehoseura on koulutus- ja tutkimustoimintaa harjoittava organisaatio

TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 800 jäsentä. TTS Konserniin kuuluvat myöskin yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehitys Oy sekä mm. kiinteistöosakeyhtiöitä. Lisäksi Työtehoseura omistaa 40 % Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä.


TTS Työtehoseuran hallintoelimet ovat

Jäsenkokous

Jäsenkokous pidetään kerran vuodessa ja silloin käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus sekä valitaan valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet sekä päätetään jäsenmaksuista.

Valtuuskunta               

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa, ja päättää yhdistyksen strategiasta. Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.
Valtuuskunnan puheenjohtajana on kansanedustaja Matti Vanhanen.
Varapuheenjohtajina ovat puheenjohtaja Mikko Tiirola ja kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Hallitus                        

Hallitus kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan vuodessa ja hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman ja budjetin.
Hallituksen puheenjohtajana on toimitusjohtaja Arto Tiitinen.
Varapuheenjohtajana on toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Johtoryhmä                 

Johtoryhmä johtaa toimintaa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Juha Ojala.

TTS:n johtoryhmän yhteystiedot
Yritysasiakkaitamme

yritysasiakkaitamme


  • Koulutamme vuosittain noin 8 000 opiskelijaa – yhteensä noin 300 000 opiskelijatyöpäivää (v. 2017)
  • Tutkintoja suoritettiin v. 2017 noin 700 ja osatutkintoja noin 1 300 kpl ja tutkinnon osia lähes 5 000
  • Koordinoimme ja osallistumme vuosittain noin 80 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen
  • TTS konsernin liikevaihto noin 20 Me (v. 2017)
  • Henkilöstö noin 170 asiantuntijaa
  • Toimimme valtakunnallisesti 8 paikkakunnalla
  • Vuonna 2017 TTS Työtehoseurassa opiskelevat opiskelijat edustivat 80 eri kansalaisuutta ja he puhuivat 60 eri äidinkieltä.