Koulutussopimus

Koulutussopimus korvaa aikaisemman ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvän työssäoppimisen.

  • Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
  • Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jonka perustana on HOKS, josta tulee ilmetä ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen.
  • Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä saa palkkaa, vaan hänellä on oikeus opintotukeen ja koulumatkakorvaukseen sekä koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.
  • Koulutussopimus tehdään yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta tai tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista

HOKS = opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma