Tutkinnon suorittaminen

Osaaminen osoitetaan näytöillä

  • Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä.
  • Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain.
  • Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön suunnittelusta tekemällä yhteistyötä opiskelijan ja näyttötyöpaikan edustajan kanssa.
  • Koulutuksen järjestäjällä velvollisuus tarjota tutkinnon tai tutkinnon osien suoritusmahdollisuus ilman tutkintokoulutukseen osallistumista sekä yhteistyössä liiketaloudellisin perustein osaamisen kehittämispalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa.

Tutkintotasot

  • Perustutkinto – henkilöille, joilla ei ole alasta kokemusta

  • Ammattitutkinto – henkilöille, joilla on alan perustutkinto tai pitkä työkokemus alalta

  • Erikoisammattitutkinto – henkilöille, joilla on vankka työkokemus alalta peruskoulutuksen jälkeen

Näyttönä suoritettu ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluihin.

ammatillinen koulutus