Miten rahoitan opiskeluni?

Toisen asteen opiskelija

Peruskoulun jälkeinen koulutus voi olla sekä tutkintotavoitteista että täydentävää koulutusta. Koulutusaikaiset tuet riippuvat koulutuksen laajuudesta ja opiskelijan henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. Myös työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisia opintoja työvoimakoulutuksen tuella. Lisätietoja koulutusaikaisista tukimuodoista www.kela.fi

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus jakaantuu työnopetukseen työpaikalla ja teoriaopetukseen oppilaitoksessa. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnopetuksen ajalta ja opintososiaalisia etuja teoriaopetuksen ajalta.

Oppisopimus edellyttää aina työpaikkaa ja oppisopimuskoulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa yhteistyössä, niin että se palvelee molempia osapuolia. Lisätietoja www.oph.fi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työvoimaviranomaisten asiakkailleen hankkimaa aikuiskoulutusta. Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille, työttömyysuhan alaisille tai ammattiaan vaihtaville henkilöille. Työvoimakoulutuksessa opetus on opiskelijoille maksutonta.

Työvoimakoulutusta toteutetaan myös yhdessä yritysten kanssa, esimerkiksi rekrytointikoulutuksena. Lisätietoja www.mol.fi

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yrityksen hankkimaa koulutusta työntekijöilleen. Koulutus voi olla tutkintotavoitteista ja yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityä lyhytkoulutusta tai ammattitaitoa ylläpitävää esim. korttikoulutusta