Hyppää sisältöön

TYÖVOIMAKOULUTUS, Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljettaja

Koulutukseen valittavalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, B-, C- tai LT-ajokorttia, hyvää terveyttä ja huomioimiskykyä, riittävää suomen kielen taitoa B1.1, valmiutta fyysiseen ulkotyöhön, vahvaa motivaatiota maarakennusalalla toimimiseen sekä soveltuvuutta alalle. Koulutus on SORA -lainsäädännön alainen, ja opiskelijavalintaa koskevat lainsäädännössä määritellyt vaatimukset mm. terveydentilan suhteen. Alan aikaisempi koulutus tai työkokemus on hakijalle eduksi.

Koulutus: Rakennusalan perustutkinto
Toimiala: Maarakentaminen
Koulutuksen ajankohta: 5.2.2024 - 29.8.2025
Ilmoittautuminen: 28.11.2023 - 18.01.2024

Sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Alussa laadittavan HOKSin mukaisesti suoritetaan joko maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, tai yksittäisiä tutkinnon osia. Osaamisalan suorittaminen edellyttää 180 osaamispisteen (osp) suorittamista (=kokotutkinto).

- Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (ammattitaitoa tukevia yleisiä opintoja: viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)
- Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat: Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp, Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen, 30 osp
- Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 6 kpl, 90 osp

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia ovat mm.:
Maarakennuskoneen käyttö (konetyyppi 1 ja 2), Maarakennuskoneen huolto, Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella/kesällä, Maarakennuskoneiden 3D -ohjaus, Rakennuksen pohjatyöt, Maa-ainesten kuljetus (suoritetaan tarvittaessa myös C- luokan ajokortti) ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Tietyin edellytyksin (esim. aiempi osaaminen, tai soveltuva työssäoppimispaikka) tutkintoon sisällytettäviä valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia voivat olla myös:

- Muut valinnaiset tutkinnon osat rakennusalan perustutkinnosta esim asfaltointi, Tutkinnon osa jostain muusta perustutkinnosta, Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (kunnallistekniset työt)

Saavutettu osaaminen arvioidaan näytöissä. Näytöt suoritetaan pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 8 kpl) ensisijaisesti työssäoppimispaikoilla. Arviointiasteikko on 1 - 5.

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa työllistymisen edellytyksenä olevat perustaidot ja -tiedot maarakennusalan työtehtäviin, sekä rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan, tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutukseen hakeudutaan jättämällä hakemus sähköisesti osoitteessa http://www.te-palvelut.fi/haussa oleva työvoimakoulutus 717911.

Lisätietoja: Opintosihteeri Riikka Paara, riikka.paara@tts.fi tai 050 3870067.

Haku