Hyppää sisältöön

TERMINAALITYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinto, OMAEHTOINEN KOULUTUS

Kurssin tavoite

Koulutuksesta valmistuu osaavia terminaalityöntekijöitä, joilla on valmius työskennellä terminaalin eri työtehtävissä monipuolisesti. Erityisesti painotetaan terminaalityössä tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja.

Sisältö

Koulutus sisältää terminaalityössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, pakkaaminen, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuorman sidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet. Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta ja työelämäosaamisen opintoja.

Koulutuksen opintokokonaisuudet
* Opintojen ohjaus
* Työnhakuvalmennus
* Terminaalissa toimiminen
* Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
* Vaarallisten aineiden käsittelyn tiedostava koulutus
* Työssäoppiminen

Koulutuksessa suoritettavat kortit
· Työturvallisuuskortti
· Hätäensiapu
· Trukkikortti

Toteutus

Päätoiminen päiväkoulutus TTS:n toimipisteessä osoitteessa Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot seuraavat toisiaan siten, että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon osien suorittamiseen (Terminaalissa toimiminen sekä Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely).

Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.
Työssäoppimispaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Oppilaitos järjestää tarvittaessa paikan ja tukee sen hakemisessa. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen työssäoppimispaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta 22.4.-20.8.2024
Ilmoittautuminen: 15.12.2023 - 22.03.2024

Valintaperusteet

* Hyvä fyysinen kunto
* HYVÄ SUOMEN kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 - luokkaa (selvitetään tarvittaessa kielitestillä haastattelun yhteydessä)
* Nuhteeton tausta (ts. ei vakavaa rikoshistoriaa)
* Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella.
Haastattelut järjestetään 21.-22.9.2023.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja: kouluttaja Sami Wivolin, sami.wivolin@tts.fi

Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus (=omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella erillisellä hakemuksella).
Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen TE-toimiston virkailijan kanssa mitä etuutta olet oikeutettu saamaan.
Mikäli olet työssä ja haluat opiskella uuden ammatin, selvitä mahdollisuutesi saada esimerkiksi aikuiskoulutustukea.
KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET :
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu
https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.aikuiskoulutustuki.fi/
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat myös valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702.

Haku