Hyppää sisältöön

Kohti vakaampaa varastotyötä / Towards more stable warehouse work

Opetus järjestetään lähiopetuksena (n. 30 %) oppilaitoksen tiloissa (Nuolikuja 6, 01740 Vantaa) sekä ohjauskäyntien yhteydessä yrityksissä (n. 50 %). Tämän lisäksi opetusta annetaan verkossa (n. 20 %) sekä yksilö- että ryhmätasolla. Verkko-opiskelussa opiskelijat suorittavat eri aiheisiin kuuluvia oppimistehtäviä. Arabian, somalian, turkin tai englannin kieli, riippuen osallistujan äidinkielestä, on opetuksessa tarvittaessa tukena. Pääopetuskieli on suomi.

Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: 28.11.2023 - 30.12.2024, opetusta 24 pv, noin 2–4 pv/kk Työnantajalle tiedoksi: Opetusta ja ohjausta on erikseen sovitusti työpaikalla työnantajan tiloissa 10 päivänä ja opetusta oppilaitoksessa tai verkko-opiskeluympäristössä on yhteensä 14 päivää koko koulutuksen aikana.
Ilmoittautuminen: 14.08.2023 - 15.11.2023

Sisältö

1. VARASTOLOGISTIIKAN AMMATILLINEN KOULUTUS

• varaston työprosessit ja työvaiheet
• tavaravirrat, tilaus-toimitusketjut
• trukkiteoria, ajotaidot, lisävarusteet, trukin hallintataidot
• työ-, kone- ja laiteturvallisuus
• keräily, tavaran varastointi, konttien purku

2. KUORMALAVAHYLLYTURVALLISUUS

• työpaikan ongelmakohtien havainnointi ja raportointi

3. PEREHDYTTÄJÄNÄ, TYÖNOPASTAJANA JA ESIHENKILÖNÄ TOIMIMINEN

• työturvallisuuslaki ja työsuojelulaki
• trukkiperehdyttäjänä toimiminen
• vuokratyöntekijöiden perehdytys
• turvallinen työtapa, työssä esiintyvät vaaratekijät
• perehdytys- ja työnopastusprosessi
• ohjaustaidot, palautteen anto
• työsuorituksen arviointi, opitun varmistaminen, dokumentointi
• esihenkilönä toimiminen

Koulutuksessa ei suoriteta tutkinnon osia, mutta mikäli osallistuja haluaa jatkaa opintoja, tämän koulutuksen sisällöt ja opetus antavat valmiuksia ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamiseen.

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia työllistyä kokoaikaiseen ja vakaampaan työsuhteeseen varastoalalla sekä mahdollistaa riittävä osaaminen ammatillisiin jatko-opintoihin tulevaisuudessa. Koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi varaston prosesseja, turvallisuutta, työkoneita ja laitteita. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan vastuullisimpiin työtehtäviin ja paneudutaan lainsäädäntöön, joka ohjaa kaikkein toimintaa varastoalalla. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä työelämässä perehdyttäjänä, työnopastaja ja esihenkilönä.

Tavoitteina myös:
* Kasvattaa osallistujan ammatillinen osaaminen tasolle joka mahdollistaa kokoaikaisen, vakituisen työsuhteen.

* Antaa osallistujalle valmiuksia perehdytys-, työnopastus- ja esihenkilötehtäviin.

* Kannustaa osallistujaa aloittamaan tutkintokoulutus.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuksen yhteystiedot

Ahmed Mahad (0417314757/ahmed.mahad@tts.fi),
Yusuf Uzunkaya (0444811364/yusuf.uzunkaya@tts.fi)

Haku