Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ, maahanmuuttajille suunnattu logistiikan perustutkintokoulutus (180 osp)

[[ ]]

Pääsyvaatimukset

- 18-vuoden ikä
- Hyvä fyysinen kunto
- Suomen kielen alkeiden hallinta
- Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Mikäli kielitaito ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen, voi opiskelija suorittaa koulutuksen myös osatutkintona ja työllistyä jo aiemmin varastoalan tehtäviin esim. trukinkuljettajaksi.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutusohjelmaan sekä mahdollista aiempaa työkokemusta ja opintoja ja maahanmuuttajien osalta suomen kielen taitoa. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Opetuspaikka ja aika

TTS, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa. Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Koulutuksen ajankohta on 1.2.2024 - 1.3.2026. Opiskelijan aikaisempi kokemus otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelijan kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon suoritukseen. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 1.2.2024 - 1.3.2026.
Ilmoittautuminen: 05.09.2023 - 29.12.2023

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista varastologistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksen alussa opiskelijalle suunnitellaan joko koko tutkinto tai osatutkinto riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutuksesta.

Suoritettavat tutkinnon osat ja opinnot
PAKOLLISET
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
- Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)

VALINNAISET
- Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen (10 osp.)
- Inventointi (10 osp.)
- Tavaran lähettäminen (20 osp.)
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely (20 osp.)
- Kuormalavahyllyn tarkastaminen (10 osp.)
- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp.)
- Tavaran kuljettaminen (15 osp.)
- Dronen ohjaaminen (5 osp.)
- Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.)

- Työssäoppiminen sisälogistiikan työtehtävissä
- Opintojen ohjaus
- Työnhakuvalmennus

Koulutuksessa suoritettavat kortit
* Työturvallisuuskortti
* Hätäensiapu (8 h)
* Trukkikortti

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet. Lisäksi koulutus sisältää runsaasti suomen kielen opintoja.

Mikäli suoritetaan koko tutkinto (180 osp.), sisältyy koulukseen matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.) Jos opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa, soveltuvin osin.

Kurssin tavoite

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin Uudenmaan alueella. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa sisälogistiikan monityötaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat logistiset toiminnot kokonaisvaltaisesti. Erityisesti painotetaan erilaisten sisälogistiikassa tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja. Tärkeänä tavoitteena on varastologistiikan prosessien ymmärtäminen.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Sami Niskala, 041 732 4725

Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus (=omaehtonen opiskelu työttömyysetuudella erillisellä hakemuksella).

Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen TE-toimiston virkailijan kanssa mitä etuutta olet oikeutettu saamaan.

Mikäli olet työssä ja haluat opiskella uuden ammatin, selvitä mahdollisuutesi saada esimerkiksi aikuiskoulutustukea.

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET :
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu

https://www.kela.fi/opintotuki

https://www.aikuiskoulutustuki.fi/

Haku