Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinto, TYÖVOIMAKOULUTUS)

[[ ]]

Pääsyvaatimukset

- 18-vuoden ikä
- Hyvä fyysinen kunto
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 -luokkaa
- Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Mikäli kielitaito ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen, voi opiskelija suorittaa koulutuksen myös osatutkintona ja työllistyä jo aiemmin varastoalan tehtäviin esim. trukinkuljettajaksi.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen

Osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 716810 tai koulutuksen nimi > Näytä ilmoitukset sivun alareunassa > klikkaa koulutusta, johon olet hakemassa > valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) > Hae tähän koulutukseen).
Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon.ennen hakuajan päättymistä.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutusohjelmaan sekä mahdollista aiempaa työkokemusta ja opintoja ja maahanmuuttajien osalta suomen kielen taitoa. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Huomioithan, että jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintaprosessiin ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli keskeytät hakuprosessin tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 12 §).

Opetuspaikka ja aika
TTS, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa. Mikäli koronatilanne vaatii, voidaan koulutuksen toteutustapaa joutua muuttamaan.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon suoritukseen. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Tarvittaessa harjoittelupaikan etsimisessä autetaan.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 26.2.2024 - 16.6.2025.
Ilmoittautuminen: 24.10.2023 - 21.01.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/716810?searchPhrase=Ty%C3%B6tehoseura&&&announced=0&sort=1

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista varastologistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksen alussa opiskelijalle suunnitellaan joko koko tutkinto tai osatutkinto riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutuksesta.

Suoritettavat tutkinnon osat ja opinnot
PAKOLLISET
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
- Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)

VALINNAISET
- Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen (10 osp.)
- Inventointi (10 osp.)
- Tavaran lähettäminen (20 osp.)
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely (20 osp.)
- Kuormalavahyllyn tarkastaminen (10 osp.)
- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp.)
- Tavaran kuljettaminen (15 osp.)
- Dronen ohjaaminen (5 osp.)
- Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.)

- Työssäoppiminen sisälogistiikan työtehtävissä
- Opintojen ohjaus
- Työnhakuvalmennus

Koulutuksessa suoritettavat kortit
· Työturvallisuuskortti
· Hätäensiapu (8 h)
· Trukkikortti

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet.

Mikäli suoritetaan koko tutkinto (180 osp.), sisältyy koulukseen matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.) Jos opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa, soveltuvin osin.

Kurssin tavoite

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin Uudenmaan alueella. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa sisälogistiikan monityötaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat logistiset toiminnot kokonaisvaltaisesti. Erityisesti painotetaan erilaisten sisälogistiikassa tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja. Tärkeänä tavoitteena on varastologistiikan prosessien ymmärtäminen.

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Opiskelija maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut (esim. ajokortti). Opiskelijan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Koulutuksen yhteystiedot

Janne Ronko 0417307929 Vastuukouluttaja
www.tts.fi (Koulutuskalenteri -> hakusana: Varastonhoitaja)

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki), johon työttömänä ollessa olisi oikeus. Työttömyysetuus haetaan Kelasta tai työttömyyskassasta samalla lomakkeella kuin työttömänä ollessa. Maksaja eli Kela tai työttömyyskassa päättää etuuden maksamisesta ja mahdollisista lisä- tai korotusosista.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702.

Haku