Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinto, OMAEHTOINEN KOULUTUS

Kurssin tavoite

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin Uudenmaan alueella. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa sisälogistiikan monityötaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat logistiset toiminnot kokonaisvaltaisesti. Erityisesti painotetaan erilaisten sisälogistiikassa tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja. Tärkeänä tavoitteena on varastologistiikan prosessien ymmärtäminen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä useiden sisälogistiikan parissa toimivien työnantajien kanssa.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista varastologistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksen alussa opiskelijalle suunnitellaan joko koko tutkinto tai osatutkinto riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutuksesta.

Suoritettavat tutkinnon osat ja opinnot
PAKOLLISET
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
- Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)

VALINNAISET
- Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen (10 osp.)
- Inventointi (10 osp.)
- Tavaran lähettäminen (20 osp.)
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely (20 osp.)
- Kuormalavahyllyn tarkastaminen (10 osp.)
- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp.)
- Tavaran kuljettaminen (15 osp.)
- Dronen ohjaaminen (5 osp.)
- Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.)

Koulutuksessa suoritettavat kortit
· Työturvallisuuskortti
· Hätäensiapu (8 h)
· Trukkikortti

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet.

Mikäli suoritetaan koko tutkinto (180 osp.), sisältyy koulukseen matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.) Jos opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa, soveltuvin osin.

Kuvaus

[[ ]]

Kohderyhmä

Koulutukseen haetaan ensisijaisesti Uudellamaalla asuvia, logistiikka-alasta kiinnostuneita ja trukin käyttöön, sekä asiakaspalvelun soveltuvia henkilöitä. Hakijoilla tulisi olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 - luokkaa.

Toteutus

TTS, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa. Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon suoritukseen. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Tarvittaessa harjoittelupaikan etsimisessä autetaan.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 21.10.2024 - 3.7.2025
Ilmoittautuminen: 04.07.2024 - 20.09.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on osallistujille maksutonta. Opiskelija maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut (esim. ajokortti). Opiskelijan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Valintaperusteet

Pääsyvaatimukset

- 18-vuoden ikä
- Hyvä fyysinen kunto
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 -luokkaa
- Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Perustele hakemuksesi huolella, sillä osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Haastattelut pidetään 7. - 8.10.2024, osoitteessa Nuolikuja 6, 01740 Vantaa. Kutsu haastatteluihin tulee sähköpostitse kouluttajalta viikolla 40.

Mikäli kielitaito ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen, voi opiskelija suorittaa koulutuksen myös osatutkintona ja työllistyä jo aiemmin varastoalan tehtäviin esim. trukinkuljettajaksi.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa TTS:n kouluttaja: Klaus Gerbert, puh. 041 730 7908, klaus.gerbert@tts.fi, tai
osoitteesta www.tts.fi (Koulutuskalenteri -> hakusana: Varastonhoitaja)

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET :
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu
https://www.kela.fi/opintotuki

Haku