Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinto (180 osp) nuorisoryhmä, TÄYDENNYSHAKU VAPAILLE PAIKOILLE

Kurssin tavoite

Palvelulogistiikkatyöntekijän ammatti tarjoaa mahdollisuuden työskennellä erilaisissa
varastoissa. Varastotyö onkin olennainen osa yritysten tehokkaan toiminnan
ja asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta. Kaikki tavara liikkuu jonkinlaisten varastojen
kautta.
Palvelulogistiikkatyöntekijä vastaa tavaroiden ja materiaalien tehokkaasta hallinnasta
ja järjestelystä. Hänen tehtävänään on pitää huolta varaston järjestyksestä
ja asianmukaisesta dokumentoinnista. Palvelulogistiikkatyöntekijät toimivat usein
osana logistiikkatiimiä ja voivat työskennellä erilaisissa teollisuudenaloissa, kaupan
alalla tai jakelukeskuksissa.
Palvelulogistiikkatyöntekijän tärkeimpiä taitoja ovat tarkkuus, organisointikyky,
ajanhallinta ja hyvä tiimityöskentely. Heidän on myös ymmärrettävä perusteellisesti
varastonhallintajärjestelmiä ja pystyttävä käsittelemään tietokoneita ja teknologiaa
tarvittaessa.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista varastologistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava.

Suoritettavat tutkinnon osat ja opinnot
Pakolliset tutkinnon osat

* Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
* Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen
* Tavaran keräily ja pakkaaminen
* Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

* Terminaalissa toimiminen
* Vaarallisten aineiden käsitteleminen
* Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen
* Inventointi
* Tavaran lähettäminen
* Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely
* Kuormalavahyllyn tarkastaminen
* Yritystoiminnan suunnittelu
* Tavaran kuljettaminen
* Dronen ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet)

* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opintoihin kuuluvat:
* Työssäoppiminen sisälogistiikan työtehtävissä
* Opintojen ohjaus
* Työnhakuvalmennus

Koulutuksessa suoritettavat kortit
* Työturvallisuuskortti
* Hätäensiapu (8 h)
* Trukkikortti

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet. Lisäksi koulutus sisältää runsaasti suomen kielen opintoja.

Kuvaus

[[ ]]

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun jälkeisen koulutuksen kevään 2024 yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita palvelulogistiikkatyöntekijän ammatista.

Toteutus

Opetuspaikka ja aika

TTS, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuspäivät eivät ole aina tiettyinä viikon päivinä vaan lähiopetuspäivät vaihtelevat. Opiskelu on kokoaikaista päiväopiskelua.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon suoritukseen. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutus alkaa 19.8.2024
Ilmoittautuminen: 17.06.2024 - 31.07.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Valintaperusteet

Pääsyvaatimuksena ammatilliseen koulutukseen on perusopetuksen päättötodistus tai vastaavan aikaisemman koulutuksen suorittaminen.
Haastattelut järjestetään vko 33.

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Sami Niskala, 041 732 4725

Haku