Hyppää sisältöön

METSÄKONEENKULJETTAJA, metsäalan perustutkinto, nuorisoryhmä, TÄYDENNYSHAKU VAPAILLE PAIKOILLE

Sisältö

Metsäkoneenkuljettajan koulutus tapahtuu suurelta osin käytännön harjoituksissa. Alkuvaiheen metsänhoidon opintojen jälkeen siirrytään nopeasti metsäkoneiden käytön opetteluun. Metsäkoneiden käyttöä opetellaan ensin metsäkonesimulaattoreilla ja koulun harjoituskentällä, myöhemmin koulun metsätyömailla ja työelämässä.

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella tai kuljettaa sitä metsätraktorilla. Työtehtävät voivat liittyä myös esimerkiksi uudistusalan maanmuokkaukseen. Metsäkoneenkuljettaja hallitsee koneiden kuljettamisen lisäksi niiden kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja ottaa työssään huomioon metsien käsittelyn vaatimukset. Opintoihin voi sisällyttää suuntautumisesta riippuen myös C-ajokortin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittamisen.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan, metsäkoneenkuljettaja,
Pakolliset tutkinnon osat
* Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen
* Metsätraktorin käyttö
* Työkoneiden kunnossapito
* Koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus

Valinnaiset tutkinnon osat
* Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
* Energiapuun jalostus
* Yritystoiminnan suunnittelu
* Nuoren puuston käsittely rakennetussa ympäristössä

Yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet)
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun jälkeisen koulutuksen kevään 2024 yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita metsäkoneenkuljettajan ammatista.

Toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuspäivät eivät ole aina tiettyinä viikon päivinä vaan lähiopetuspäivät vaihtelevat. Opiskelu on kokoaikaista päiväopiskelua.

Lähiopetus järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä, osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Koulutus: Metsäalan perustutkinto
Toimiala: Metsäala
Koulutuksen ajankohta: 12.8.2024-12.8.2027
Ilmoittautuminen: 14.06.2024 - 12.07.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Valintaperusteet

Pääsyvaatimuksena ammatilliseen koulutukseen on perusopetuksen päättötodistus tai vastaavan aikaisemman koulutuksen suorittaminen. Hakijalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Koulutus on SORA-lainsäädännön alaista koulutusta, hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen sekä soveltuvuuskokeen perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuus alalle. Soveltuvuuskokeen ajankohta sovitaan hakijan kanssa henkilökohtaisesti.

Koulutuksen yhteystiedot

Pertti Hourunranta, koulutuspäällikkö
Puh.: 050 387 9516
S-posti: pertti.hourunranta@tts.fi

Haku