Hyppää sisältöön

METSÄKONEENKULJETTAJA, metsäalan perustutkinto

Koulutus on suunnattu kaikille metsäalasta kiinnostuneille. Tutkinto ja siihen valmistava kolutus on tarkoitettu metsäkoneenkuljettajan työtehtävissä toimiville tai sellaiseksi aikoville. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta metsäalalta, mutta metsä- tai työkonealan koulutus tai työkokemus auttaa opinnoissa menestymisessä.

Oppisopimuskoulutukseen hakeuduttaessa täytetään yhteydenottolomake.

Opiskelijavalinnan perusteena on kiinnostus metsäalaa ja puunkorjuuta kohtaan, riittävä suomen kielen taito ja soveltuvuus alalle. Koulutus on SORA-lainsäädännön alaista koulutusta, hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, henkilökohtaisen haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijoita kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuuskokeeseen jo hakuajalla. Haastattelu ja soveltuvuuskoe järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Lähiopetuspäivien määrä ja työssäoppimisen pituus tarkentuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto on n. 2 v.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuspäivät eivät ole aina tiettyinä viikon päivinä vaan lähiopetuspäivät vaihtelevat. Opiskelu on kokoaikaista päiväopiskelua.

Lähiopetus järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä, osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Jos olet työtön ja saat työttömyysturvaa, niin voit myös selvittää TE-toimistosta/työllisyyden kuntakokeilukunnastasi onko sinun mahdollista opiskella omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Koulutus: Metsäalan perustutkinto
Toimiala: Metsäala
Koulutuksen ajankohta: Koulutus järjestetään 06.03.2024-06.03.2026.
Ilmoittautuminen: 09.10.2023 - 06.02.2024

Sisältö

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan, metsäkoneenkuljettaja,
Pakolliset tutkinnon osat
* Metsän hoito ja hyödyntäminen
* Metsätraktorin käyttö
* Metsäkoneiden kunnossapito
* Koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus

Valinnaiset tutkinnon osat
* Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
* Energiapuun jalostus
* Yritystoiminnan suunnittelu
* Nuoren puuston käsittely rakennetussa ympäristössä

Yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet)
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen yhteystiedot

Pertti Hourunranta, koulutuspäällikkö
Puh.: 050 387 9516
S-posti: pertti.hourunranta@tts.fi

Haku