Hyppää sisältöön

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Aika ja paikka: Koulutus toteutetaan vuoden 2024 aikana.
Toimiala: Metsäala
Ilmoittautuminen: 10.10.2023 - 30.11.2024
Ammattipätevyys: Ei
Korttikoulutus: Ei

Sisältö

Hiilisavotta on TTS Työtehoseuran ja Suomen ympäristöopisto Syklin yhdessä tarjoama metsäalan täydennyskoulutuskokonaisuus, joka
• edistää ilmastokestävää metsätaloutta,
• lisää hiilinieluihin liittyvää osaamista metsätalouden alalla,
• tuo käytännön työhön uusimpia metsätalouden alan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä
• tukee maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Koulutus tarjoaa sekä metsätoimihenkilöille että metsäkoneenkuljettajille kiinnostavan koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää kaikkiaan yhdeksän koulutusmoduulia, joista on koostettu kaksi eri opintokokonaisuutta: Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta sekä Metsätoimihenkilön hiilisavotta. Voit toki koota mieleisesi kokonaisuuden myös erillisistä moduuleista tai ilmoittautua yksittäiseen moduuliin.

Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta sisältää seuraavat koulutusmoduulit:
• Metsäkonetyöskentelyn kehittämisprojekti
• Johdatus työprosessin kehittämiseen
• Metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen

Metsätoimihenkilön hiilisavotta sisältää seuraavat koulutusmoduulit:
• Metsän uudistaminen hakkuiden jälkeen
• Suositusten mukainen harventaminen
• Ilmastotoimien taloudelliset vaikutukset
• Metsien hiilivaraston kasvattaminen
• Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen
• Hiilensidonnan laskeminen ja ilmastotoimet käytännössä

Koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Ne toteutetaan pääosin etäopintoina ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutukset ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa www.hiilisavotta.fi

Kurssin tavoite

Metsäkoneyrittäjän hiilisavotassa perehdytään metsätyömaan hiilijalanjäljen laskemiseen ja syvennytään metsäkoneiden käyttöön hiilinielujen kannalta. Opinnoissa perehdytään metsäkoneiden konedatan hyödyntämiseen, metsäkoneen taloudelliseen käyttöön, konevalmistajien fleet management -ohjelmistoihin ja kehitetään työprosesseja.

Metsätoimihenkilön hiilisavotta tarjoaa tietoa metsien roolista hiilinieluina, hiiliviisaan metsän lajeista ja indikaattoreista sekä metsän tarjoamista ekosysteemipalveluista hakkuiden ohella. Opinnoissa lasketaan myös metsän hiilensidontaa ja hiilitaseen määrää. Opintojakson aikana syvennytään hiiliviisaisiin harvennusmenetelmiin sekä hiilensidontaa edistäviin metsänhoitotoimiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi metsäpolitiikkaa ja -sääntelyä kansallisella ja EU-tasolla. Käsittelemme myös vaihtoehtoisia ansaintamalleja metsämaalle (esim. Metso-ohjelma). Teoriaa hahmotetaan käytännössä myös kolmella maastokäynnillä

Haku