Hyppää sisältöön

LENTORAHDINKÄSITTELIJÄ, logistiikan perustutkinnon osatutkinto (OMAEHTOINEN KOULUTUS)

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti varastoissa ja terminaaleissa kappaletavaran ja lentorahdin käsittelijän työtehtävistä. Koulutus on ammattiin valmistavaa.

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen kappaletavaraa ja lentorahtia käsitteleviin yrityksiin Uudenmaan alueella. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa monityötaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat kappaletavaraan ja lentorahtiin liittyvät logistiset toiminnot kokonaisvaltaisesti. Koulutuksessa opitaan varastoissa, terminaaleissa ja lentorahdissa käytettävää termistöä ja käytäntöjä, työssä tarvittavien dokumenttien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä ja trukinajoa.

Sisältö

Koulutus on logistiikanperustutkinto-varastonhoitajan koulutuksen osatutkinto yht. 40.osp

Koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 106957, 25.osp
- Lentorahdinkäsittelijä, 15.osp

KOULUTUS KOOSTUU SEURAAVISTA OPINTOKOKONAISUUKSISTA:
· Työnhakuvalmennus
· Opintojen ohjaus
· Termistö, mm. lentoasemat, lentoyhtiöt, AEO-toimija
· Turvallinen kuljetusketju
· Lentorahtiin liittyvät dokumentit
· Lentorahdin väliaikainen varastointi, tullaus ja sen merkitys
· Luvanvaraiset tuotteet, VAK-tiedostava koulutus, vastuuhenkilöt
· Tavarankäsittelylaitteiden. - ja trukinkuljettajan tehtävät
· Varasto- ja terminaalitoiminnot, rahditus
· Erilaiset toimijat turvallisessa tilaus-toimitus-kuljetusketjussa: tunnettu lähettäjä, valvottu edustaja, valvottu toimija
· Kuljetusliikkeen osuus lentorahtiturvallisuudessa
· Lentorahtilähetyksien / kollien merkinnät, sijoitus varastoinnissa ja käsittely
· Lentorahtiin liittyvää erityissäännöstöä.
· Kaikkien henkilöiden, jotka käsittelevät lentorahtia minkä tahansa sertifikaatin alla, tulee olla koulutettuja.
· Työssäoppiminen kappaletavaraa käsittelevässä yrityksessä.

KOULUTUKSESSA SUORITETTAVAT KORTIT:
Työturvallisuuskortti, hätäensiapu ja trukkikortti.
Lisäksi opiskelijat suorittavat Lentorahdin tietoturvallisuuskoulutuksen
o AEO Certificate, Airport college, josta erillinen todistus
o VAK tiedostava koulutus, josta erillinen todistus

RYHMÄKOKO
Koulutuksen maksimi ryhmäkoko on 12 henkilöä.

Mukana olevia yrityksiä mm:
· FedEx Express Europe
· UPS
· DB Schenker
· Matkahuolto Oy
· Kaukokiito Oy

Toteutus

Koulutus toteutetaan TTS:n Vantaan toimipisteessä Nuolikuja 6, 01740 Vantaa, ja se on päätoimista päiväkoulutusta (7 h/pv, ma-pe).
Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten, että ne tukevat asioiden oppimista. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä ammatin vaatimia töitä tekemällä. Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Tarvittaessa harjoittelupaikan hankkimisessa autetaan.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 19.8.2024 - 6.6.2025
Ilmoittautuminen: 14.03.2024 - 30.05.2024

Valintaperusteet

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET
- vähintään 20 vuoden ikä
- hyvä fyysinen kunto
- HYVÄ SUOMEN kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään - B 2.1 luokkaa
o Tarvittaessa lisäselvitys kielikokeella
- logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön.

SOVELTUVUUS ja NUHTEETTOMUUS
Alalle soveltuvuus selvitetään hakemusten, valintakokeen ja haastattelun

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta:
Ari Suomi, kouluttaja, 041 7301208, ari.suomi@tts.fi

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET :
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu
https://www.kela.fi/opintotuki

Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun.

Haku