Hyppää sisältöön

Kuormalavahyllytarkastajan koulutus (Taso 2)

Kurssin tavoite

• Ymmärrät kuormalavahyllyturvallisuuden merkityksen työympäristössä
• Osaat turvalliset työskentelytavat hyllytarkastuksessa
• Tiedät tarkastamiseen vaadittavat suoja- ja työvälineet
• Ymmärrät turvallisen trukkityöskentelyn merkityksen kuormalavahyllystöjen käytössä
• Tiedät kuormalavahyllystöä koskevan lainsäädännön ja eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet
• Tiedät kuormalavahyllystöihin liittyvät standardit
• Tunnet kuormalavahyllystön rakenteen ja tarkastuskohteet ja niiden merkityksen kantavuuteen
• Ymmärrät vaurioiden merkityksen hyllystön kantavuuteen
• Osaat luokitella ja raportoida kuormalavahyllystöissä havaitut vauriot ja puutteet standardin SFS-EN 15635 mukaisesti
• Osaat tulkita erilaisia kuormituskylttejä
• Osaat laatia hyllytarkastusraportin työturvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla

Koulutus antaa valmiudet kuormalavahyllystöjen säännölliseen tarkastamiseen yrityksen omissa tiloissa, sekä tarkastuspöytäkirjojen laatimiseen lainsäädännön ja standardien edellyttämällä tavalla. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutusta, käytännön harjoittelua ja koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat myös todistuksen koulutuksesta.

Sisältö

Koulutus soveltuu varastoilla/tuotantolaitoksissa/terminaaleissa säännöllisiä kuormahyllytarkastuksia suorittaville henkilöille.

Koulutus antaa valmiudet kuormalavahyllyn säännölliseen tarkastamiseen ja dokumentointiin yrityksen omissa tiloissa. (Taso 2) lainsäädännön ja standardien edellyttämällä tavalla. Koulutus sisältää teoriakoulutusta, käytännön harjoittelua sekä kokeen. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat myös koulutuksesta todistuksen, joka oikeuttaa henkilön suorittamaan yrityksen sisäisiä kuormalavahyllytarkastuksia (Taso 2) yrityksen omissa tiloissa.

1. Päivä
• Lainsäädäntö
• kuormalavahyllyturvallisuus yleisesti
• Turvallinen trukkityöskentely
• Kuormalavahyllystön rakenne ja osat
• Kuormituskyltit
• Standardit yleisesti
2. Päivä
• Standardit (jatkuu)
• Vaurioiden tunnistaminen ja luokittelu
• Raportointi
• Vaurioiden mittaustekniikka
• Käytännön harjoittelu
• Teoriakoe päivän päätteeksi

Aika ja paikka: 14.-15.5.2024, TTS Työtehoseura ry, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa
Toimiala: Varastoala
Ilmoittautuminen: 25.09.2023 - 06.05.2024

Hinta ja lisätiedot

Hinta:
990 € / hlö + alv24%. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Peruutusehdot:
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: kouluttaja Jukka Ronkainen, 041 7300612, jukka.ronkainen@tts.fi ja asiakkuuspäällikkö Marko Peräkylä, 044 431 4831, marko.perakyla@tts.fi

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja: kouluttaja Jukka Ronkainen, 041 7300612, jukka.ronkainen@tts.fi ja asiakkuuspäällikkö Marko Peräkylä,
044 431 4831, marko.perakyla@tts.fi

Haku