Hyppää sisältöön

Kuormalavahyllytarkastaja-asentajan koulutus (Taso 2)

Aika ja paikka: 14.-16.5.2024, TTS Työtehoseura ry, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa
Toimiala: Varastoala
Ilmoittautuminen: 25.09.2023 - 06.05.2024
Ammattipätevyys: Ei
Korttikoulutus: Ei

Sisältö

1. Päivä
• Lainsäädäntö
• kuormalavahyllyturvallisuus yleisesti
• Turvallinen trukkityöskentely
• Kuormalavahyllystön rakenne ja osat
• Kuormituskyltit
• Standardit yleisesti

2. Päivä
• Standardit (jatkuu)
• Vaurioiden tunnistaminen ja luokittelu
• Raportointi
• Vaurioiden mittaustekniikka
• Käytännön harjoittelu
• Teoriakoe päivän päätteeksi

3. Päivä
• Hyllystön asentamiseen liittyvä teoriakoulutus (n.1/2 päivää)
• Kuormalavahyllystön kokoaminen – käytännön harjoittelu (1/2 päivää)


Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet saavat koulutuksesta todistuksen, joka oikeuttaa henkilön suorittamaan yrityksen sisäisiä kuormalavahyllytarkastuksia (Taso 2) yrityksen omissa tiloissa.
Ota mukaan omat turvakengät ja kypärä tai kolhulippis (tarvittaessa nämä voidaan tarjota myös oppilaitoksen puolesta).

Hinta:
1390 € / hlö + alv24%. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan

Peruutusehdot:
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: kouluttaja Jukka Ronkainen, 041 7300612, jukka.ronkainen@tts.fi ja asiakkuuspäällikkö Marko Peräkylä, 044 431 4831, marko.perakyla@tts.fi

Kurssin tavoite

• Ymmärrät kuormalavahyllyturvallisuuden merkityksen työympäristössä
• Osaat turvalliset työskentelytavat hyllytarkastuksessa
• Tiedät tarkastamiseen vaadittavat suoja- ja työvälineet
• Ymmärrät turvallisen trukkityöskentelyn merkityksen kuormalavahyllystöjen käytössä
• Tiedät kuormalavahyllystöä koskevan lainsäädännön ja eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet
• Tiedät kuormalavahyllystöihin liittyvät standardit
• Tunnet kuormalavahyllystön rakenteen ja tarkastuskohteet ja niiden merkityksen kantavuuteen
• Ymmärrät vaurioiden merkityksen hyllystön kantavuuteen
• Osaat luokitella ja raportoida kuormalavahyllystöissä havaitut vauriot ja puutteet standardin SFS-EN 15635 mukaisesti
• Osaat tulkita erilaisia kuormituskylttejä
• Osaat laatia hyllytarkastusraportin työturvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla
• Osaat turvalliset työskentelytavat hyllystöasennuksissa
• Osaat valita hyllystön asennukseen vaadittavat oikeat suojavälineet
• Tiedät asennustöissä käytettävät työvälineet ja ymmärrät niiden käyttämiseen liittyvät riskit
• Ymmärrät yleiset kuormalavahyllystöjen asentamiseen liittyvät riskit
• Ymmärrät yleiset kuormalavahyllystön käyttöön liittyvät riskit
• Osaat hyllystön kokoamisen ja asentamisen perusteet käytännössä
• Tiedät kuormalavahyllystöihin liittyvän dokumentoinnin.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja: kouluttaja Jukka Ronkainen, 041 7300612, jukka.ronkainen@tts.fi ja asiakkuuspäällikkö Marko Peräkylä,
044 431 4831, marko.perakyla@tts.fii

Haku