Hyppää sisältöön

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Yrittäjä Ladyt

Koulutuksen kesto on 23.4.2024 - 9.10.2025. Koulutus sisältää 15 koulutuspäivää, joista 10 toteutetaan verkossa (pääosin klo 9-12) ja 5 lähiopetuksena koulutuksen alkaessa (2 pv), päättyessä (2 pv) ja keskivaiheilla (1 pv). Koulutukseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja harjoitustehtäviä, jotka tukevat tutkinnon suorittamista. Lähiopetuksena järjestettäviin päiviin voi osallistua myös verkon välityksellä.

Koulutus alkaa 23.-24.4.2024 kaksipäiväisellä lähitapaamisella Tampereella ja jatkuu verkkokoulutuspäivinä (klo 9-12) 14.5., 13.6., 22.8. ja 19.9.2024. Tarkempi koulutusohjelma toimitetaan koulutuksen alkaessa. Suosittelemme osallistumista lähiopetuspäiviin, mutta myös verkon välityksellä voi osallistua.

Koulutus: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Toimiala: Esimiestyö ja työnjohto
Ilmoittautuminen: 13.12.2023 - 15.03.2024

Sisältö

TTS Työtehoseura toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Suomen Yrittäjänaiset ry:n kanssa. Johtamiskoulutuksen on suorittanut jo noin 50 yrittäjänaista. Palaute on ollut positiivista.

”Todella hyvä koulutus. Koulutuksen aikana joutui miettimään omaa yritystoimintaansa ja omaa tekemistään hyvinkin tarkasti.”
”Arjen pyörityksessä ei ehdi keskittyä oman yrityksensä kehittämiseen. Ota nyt se aika!”
”Koulutuksessa sain itselleni lisää varmuutta toimia yrittäjänä.”
”Parasta on yhteinen ryhmä.”
”Paljon tärkeää asiaa yrittäjänaisille, varsinkin talous ja hinnoittelu asiat todella tärkeitä. Mahtava yhteishenki saa vertaistukea monelta osa alueilta.”

Koulutuksen opit ja tehtävät ovat sovellettavissa käytännönläheisesti oman yrityksesi toimintaan ja päivittäisiin työtehtäviin. Koulutuksen alussa osallistujalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku.

Keskeisinä sisältöinä ovat:

JOHTAJANA TOIMIMINEN
Itsensä johtaminen ja oman työajan hallinta
Minkälainen olen yrittäjänä; DiSC® -työyhteisöprofiili
Strategisen valinnat ja tavoitteet
Työn organisointi ja työkaluja kehittämiseen
Henkisen kuormituksen tekijät ja stressin hallinta

TALOUDEN JOHTAMINEN
Kannattavuuden perustat ja tunnuslukujen tulkinta
Työkaluja hinnoitteluun
Budjetointi, talouden suunnittelu ja seuranta

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
Markkinointi ja myynti, myös digitaaliset ympäristöt, verkkokauppa ja tekoälyn mahdollisuudet
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja trendit
Yrityksesi asiakassegmentit
Viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot


Koko koulutuksen ajan erityistä huomiota kiinnitetään vertaistukeen ja keskusteluihin toisten yrittäjien kanssa.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan omaehtoisena valtionosuustuettuna koulutuksena, jossa osallistujan omarahoitusosuus on 600 euroa (alv 0%). Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista.

Mikäli toimit päätoimisena yrittäjänä, on oivana mahdollisuutena suorittaa koulutus Yrittäjän oppisopimuksella, joka on maksuton vaihtoehto opiskeluun työn ohessa. Yrittäjän oppisopimuksen ehtojen täyttyminen tarkistetaan yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskeltaessa tarvitset ohjaajaksesi mentorin, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Autamme tarvittaessa mentorin tavoittamisessa. Kysy lisää oppisopimusten mahdollisuuksista!

Koulutuksen alussa ja lopussa järjestettävien lähitapaamisten matka-, majoitus- ja ruokailukulut ovat omakustanteisia.

Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 1995,00 euroa (+ alv. 24 %).

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Anu Ahtela,
TTS Työtehoseura
anu.ahtela@tts.fi
puh. 044 7143 719

Haku