Hyppää sisältöön

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Palvelu- ja ravintola-alan yrityksissä toimiville

Kurssin tavoite

Koulutus tähtää Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittamiseen. Pakollinen tutkinnon osa on Johtajana toimiminen, jonka lisäksi osallistuja suorittaa kaksi valinnaista tutkinnon osaa; Talouden johtaminen ja Asiakkuuksien johtaminen.

Sisältö

Kaipaatko osaamista johtamiseen ja yrityksen strategiseen kehittämiseen? Palvelualan yritysten johtamiskoulutuksessa saat uutta osaamista ja tapaat alan ammattilaisia eri puolelta Suomea. Vertaistuki ja liiketoiminnan kehittäminen korostuvat alan alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus soveltuu hyvin yrittäjille, yrityksen asiakkuuksien, talouden tai johtamisen tehtäviin osallistuville, esihenkilöille ja tiiminvetäjille.

TTS Työtehoseura tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen opiskeluun, jossa koulutuspäivät toteutetaan verkossa. Opiskelu soveltuu hyvin työn ohessa tehtäväksi ja käytännönläheiset harjoitustehtävät liitetään osaksi omaa työtä ja liiketoiminnan kehittämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään vertaisoppimiseen ja keskusteluihin muiden opiskelijoiden kanssa. Opetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa. Koulutus alkaa 29.4.2024.

Sisältö:

JOHTAJANA TOIMIMINEN
Johtajana toimiminen ja itsensä johtaminen
Yrityksen johtaminen, prosessien hallinnasta strategisiin valintoihin
DiSC® -työyhteisöprofiili – persoonallisuustyypit ja tiedon hyödyntäminen
Digitalisaatio ja muuttuva toimintaympäristö
Hyvinvointi ja aivoergonomia
TALOUDEN JOHTAMINEN
Kannattavuuden perustat
Työkaluja hinnoitteluun
Budjetointi, talouden suunnittelu ja seuranta

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
Markkinointi ja myynti, myös digitaaliset ympäristöt
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja trendit
Yrityksesi asiakassegmentit
Viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Toteutus

Koulutus sisältää noin 12 opetuspäivää, jotka toteutetaan verkossa. Koulutuksen alkuvaiheessa tehdään opiskelijan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka pohjalta täsmennetään koulutusohjelman ja opiskeltavien aiheiden laajuus ja sisältö.

Koulutus: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Toimiala: Esimiestyö ja työnjohto
Ilmoittautuminen: 18.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan valtionosuustuettuna henkilöstökoulutuksena, jolloin osallistujan omarahoitusosuus on 995,00 euroa (alv 0 %). Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista.
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskelijalle maksuttomalla oppisopimuksella ehtojen täyttyessä. Yrittäjän oppisopimuksella opiskeltaessa opiskelija tarvitsee ohjaajakseen mentorin, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. TTS Työtehoseura auttaa tarvittaessa mentorin tavoittamisessa.
Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 1995,00 euroa (+ alv. 24 %).

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Anu Ahtela, puh. 044 7143 719, anu.ahtela@tts.fi

Haku