Hyppää sisältöön

Etene esihenkilötyöhön -verkkokoulutus (Lähiesimiestyön ammattitutkinto)

Kurssin tavoite

Koulutus tarjoaa osaamista uralla etenemiseen ja uusiin työmahdollisuuksiin. Tähtäimenä on suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutus antaa valmiuksia mm. osaavaan esihenkilötyöskentelyyn, työntekijöiden perehdytykseen sekä muutos- ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Kantavia teemoja ovat itse- ja yhteisöohjautuvuus, asiakaskokemuksen johtaminen sekä palvelumuotoilun perusteet.

Kokonaisuuteen kuuluvat pakollisena tutkinnonosana Lähiesimiehenä toimiminen sekä valinnaisina tutkinnonosina Asiakassuhteiden hoito ja Kehittämissuunnitelma. Läpileikkaavina teemoina ovat työnhakuun valmistautuminen ja vertaistuki vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on työllistää työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä esimiestason tehtäviin toimialariippumattomasti.

Koulutukseen soveltuvuus selvitetään hakemusten ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Sisältö

Koulutuksen aiheina mm.:

LÄHIESIMIEHENÄ TOIMIMINEN
Esimiestyö ja johtajana toimiminen
Muuttuva toiminta- ja työympäristö
Perehdyttäminen, perehdyttämissuunnitelma
Palautteen antaminen ja saaminen

HENKILÖSTÖTYÖ
Työhyvinvointi ja toimiva työyhteisö
Rekrytointiprosessi

ASIAKASSUHTEIDEN HOITO
Asiakkuudet ja verkostot
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja projektisuunnittelu
Projektien ja prosessien johtaminen
Talous, kannattavuus ja rahoitusteemat

Toteutus

Koulutuksen laajuus on noin 148 pv, josta n. 65 pv työssäoppimista. Koulutuksen toteutusaika on 22.4.2024 - 15.11.2024. Työssäoppimisjaksot ovat 24.6.-9.8.2024 ja 30.9.-8.11.2024.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena päätoimisena päiväkoulutuksena. Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa. Koulutus sisältää verkko-opetuksena luentoja, vuorovaikutusta ja monipuolisia harjoitustehtäviä sekä ryhmissä että itsenäisesti tehtyinä. Kokonaisuuteen sisältyy henkilökohtainen Disc- toimintatyyliprofiili. Keskeinen osa opiskelua ovat omatoimisesti tehtävät osaamisnäyttöjä tukevat viikkoprojektit. Koulutukseen sisältyy kaksi työssäoppimisjaksoa. Työssäoppimisen tavoitteena on saattaa työntekijät ja yritykset yhteen. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii työssäoppimispaikan omatoimisesti.

Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Opiskelija osoittaa osaamisensa opintojen aikana, mm. työssäoppimisp
työssäoppimispaikassa, jossa voi osoittaa ammattitaitonsa näytössä työryhmän vetäjänä sekä toimimalla työryhmän jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä.

Toimiala: Esimiestyö ja työnjohto
Ilmoittautuminen: 05.01.2024 - 20.03.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/718772

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta

Valintaperusteet

Opiskelijavalintojen perustana ovat hakemukset. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että perustelet hakemuksesi hyvin! Kerro, miksi olet kiinnostunut koulutuksesta ja millaisia vaihtoehtoja sinulla on työssäoppimispaikan hakemiseen, tai oletko jo käynyt keskusteluja mahdollisen työssäoppimispaikan kanssa. Työssäoppimisjaksot ovat 24.6.-9.8.2024 ja 30.9.-8.11.2024. Työssäoppimisjaksolla on tärkeää, että pääset harjoittelemaan koulutuksessa opittuja asioita työelämässä ja toimimaan työryhmän jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. Työssäoppimisjaksolle saat kehittämistehtävän, joka tukee osaamisnäytön suorittamista.

Opiskelijavalinnoissa arvostamme:
- soveltuva työkokemus- tai koulutustausta esimies-, päällikkö- tai vastaavista tehtävistä
- vähintään 20 vuoden ikä
- kyky kommunikoida ja kirjoittaa suomen kielellä
- motivaatio ja kyky itsenäiseen verkko-opiskeluun
- suunnitelma työssäoppimispaikasta

. Hakemusten perusteella tehdyn esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Haastattelut järjestetään perjantaina 5.4.2024 Teamsin kautta.

Koulutuksen yhteystiedot

koulutuspäällikkö Anu Ahtel. anu.ahtela@tts.fi, puh. 044 7143 719.

Haku