Hyppää sisältöön

Aurinkopaneeliasentaja, työvoimakoulutus

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujilla on osaaminen aurinkopaneelien katolle asentamisesta sekä perustiedot aurinkosähköjärjestelmästä. Koulutuksen tavoitteena ei ole sähköalan tutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa perehdytään vain paneelien kaapeloinnin perusteisiin ja tarvittaviin työkaluihin.

Sisältö

Aurinkopaneelien kysyntä kasvaa ja ala tarvitsee uusia osaajia vesikatopinnoille tulevien paneelien asennustehtäviin. Mikäli korkealla työskentely ja liikkuva työ kiinnostaa - tämä on erinomainen väylä kouluttau-tua mielenkiintoisiin tehtäviin!

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alalle soveltuvat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka ovat asiakkaina TE-toimistossa tai työllisyyden kuntakokeiluissa.
Työn sisätyy myös liikkumista korkeilla sekä kaltevilla vesikatoilla, joten niillä työskentely tulee olla luontevaa. Lisäksi työhön kuuluu liikkumista paikasta toiseen. Aiempi kokemus esimerkiksi kattotyöskentelystä, remonttitöistä tai sähköasennuksista on eduksi, mutta ei välttämätön. Perustelethan koulutushakemuksessasi, miksi haluaisit juuri tähän koulutukseen

Lähijaksojen ja koulutuksen sisällöt muodostuvat seuraavista osa-alueista:

Lähiopetus 25 pv

• Alalla tarvittavien lupakoulutusten ja -korttien suorittaminen
• Kattorakenteet ja kattotyöturvallisuus
o Aurinkopaneelien kiinnitys ja käytännön asennustyö
• Nostolaitteet- ja henkilönostimen käyttö
• Aurinkoenergiajärjestelmät
o Erilaiset aurinkoenergiajärjestelmät
o Alaa säätelevät standardit ja ohjeet
• Sähköala
o Sähkötyöturvallisuus aurinkopaneelijärjestelmien asentamisessa
o perusasiat aurinkosähköjärjestelmistä
• Asennuksen dokumentaatio
• Asiakaspalvelu

Työssäoppiminen 25 pv

• käytännön asennustyö kokeneen asentajan ohjauksessa
• alan yrityksessä ja eri työkohteissa

Koulutuksessa ei suoriteta sähköalan tutkintoa!

Toteutus

Koulutus toteutetaan 25.3. – 6.6.2024 välisenä aikana. Koulutuksen kesto on 50 pv, joka sisältää 5 päivän kartoi-tusjakson, 20 päivän lähiope-tusjakson oppilaitoksessa sekä 25 päivän työssäoppi-misjakson alan yrityksessä. Kartoitusjaksolla selvitetään mm. hakijoiden soveltuvuus korkealla työskentelyyn ja kykyä fyysiseen työskente-lyyn. Kartoitusjakson jälkeen koulutukseen valitaan 10 henkilöä.

Koulutukseen sisältyy alan yrityksissä tapahtuvaa työssäoppimista 25 päivää. Yritysten ja opiskelijoiden kohtaannuttaminen aloitetaan koulutuksen kartoitusjakson päätyttyä, kun varsinaisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat on varmistettu. Tavoitteena on, että opiskelija työllistyisi koulutuksen jälkeen siihen yritykseen, jossa hän on työssäoppimassa.

Koulutuksen numero Te-palveluissa: 718993

Toimiala: Talonrakennus
Ilmoittautuminen: 24.01.2024 - 07.03.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/718993?searchPhrase=tts&&&announced=0&sort=1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta, joka on osallistujalle maksutonta.

Valintaperusteet

Esivalinnat tehdään 8.3.2024 ja valintahaastattelut pidetään 18-19.3.2024

Koulutuksen yhteystiedot

Kolutuspäällikkö Jari Suuronen p. 044 481 1112 tai jari.suuronen@tts.fi
Opintosihteeri Mia Tokkari p. 044 7143 711 tai mia.tokkari@tts.fi

Haku