Toimitilahuoltaja

Maahanmuuttajillle suunnattu koulutus (MAO)
Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon osa, toimitilahuotaja

Toimitilahuoltajan työtehtävät

Toimitilahuoltaja suorittaa kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito- ja siivoustöitä ammattimaisesti. Hän käyttää alan työvälineitä ja -koneita ja osaa valita oikeat työmenetelmät ja käytettävät puhdistusaineet lian, pintamateriaalin ja asiakaskohteen mukaisesti.

Koulutuksessamme tärkeimmät osa-alueet

  • asiakaspalvelu
  • ylläpitosiivous
  • perussiivous


Arvioimme suomen kielen taitosi haastattelussa.

===================

Site manager

Education for adult immigrants
Site manager, part of the Vocational Qualification in Facility Management Services

Tasks of a site manager

Site managers maintain and clean buildings and different kind of premises.
Site managers estimate the operating condition, functionality and pleasantness of buildings and premises according to the quality level set in the service agreement. Site managers use the required tools and machines and know the correct working methods. Site managers choose the correct substance according to the dirt, surface material and site in question.   

Skills needed for the work

Site managers have special skills in sanitation during construction, of wet areas, of industrial plants, of different means of transport as well as of shops and stores. Site managers work together with the owners and users of buildings, who are often present during the work.

The following parts of a vocational qualification will be completed during the training

  • customer service
  • maintenance cleaning
  • basic cleaning


The level of Finnish language will be estimated during an interview.