Metsätyöntekijä

Taajamametsät -koulutus maahanmuuttajille (MAO)
Puutarhatalouden perustutkinto, osatutkinto (Erityisviheralueiden hoito)

Taajamametsiin suunnatussa metsätyöntekijän koulutuksessa hankit perusosaamisen pystykarsintavälineiden, raivaussahan ja moottorisahan turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä, puunkaatotekniikasta sekä saat valmiudet työllistyä esimerkiksi kaupunkien puisto-osastoille.

Kahden kuukauden mittainen koulutus sisältää

  • työvälineiden päivittäiset huollot ja säädöt
  • työturvallisuuden sekä oikeat työtekniikat

Osa koulutuksesta tapahtuu työssä oppien tai koulun järjestämällä harjoitustyömaalla.

Opintoihin sisältyy myös mahdollisuus suorittaa seuraavat pätevyyskortit

  • Työturvakortti
  • Tieturva 1 -kortti
  • EA1- kortti
  • Kasvinsuojelututkinto