Mesäkoneenkuljettaja, Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella ja kuljettaa sitä metsätraktorilla. Kuljettaja hallitsee koneissa olevat tietotekniset laitteet. Hän tekee myös koneiden käyttökunnossapitoon liittyviä huoltotoimenpiteitä.

Mihin metsäkoneenkuljettaja työllistyy?

Metsäkonealan työpaikat ovat pieniä tai keskisuuria koneyrityksiä, joissa usein myös yrityksen omistaja työskentelee samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Nykyään on alalle muodostunut myös suurempia yrityksiä, joissa toimii yrityksen työnjohtajia ym. järjestelijöitä. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.

Pääsyvaatimukset

  • Ajoneuvon kuljettamiseen määritellyt terveysvaatimukset
  • Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen sisältö

Yhteiset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat 

- metsien hoito ja puunkorjuu
- metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
- puutavaran lähikuljetus tai koneellinen puutavaran valmistus
Valinnaiset tutkinnon osat
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- koneellinen puun korjuu
- metsäkoneen käyttö
- energiapuun korjuukoneen käyttö.

Koulutuksessa voi suorittaa C-luokan ajokortin ja kuljetusalan perustalon ammattipätevyyden