Työmaapalvelut

Rakennustöiden sujumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että työmaapalvelut toimivat (esim. materiaalien vastaanottoa, varastointia, tarvikkeiden siirtoja ja suojausta tai työmaan kulkuteiden hoitoa ja pienehköjä teline-, kaide- ja huoltotöitä)

Työmaapalveluihin kuluu paljon erilaisia tehtäviä ja sen takia työmaapalvelujen suorittajalta vaaditaan moniosaamisen taitoja.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaava oppimäärä.LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)