Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto, REAT

Rakennusalan työnjohtaja johtaa rakennustöiden toteutusta sekä toimii erilaisten työkuntien esimiestehtävissä. Hän aikatauluttaa työkokonaisuuksia ja valitsee työtehtäviin parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja -välineet.

Pääsyvaatimukset

  • Henkilöt, jotka ovat työskennelleet rakennusalan työnjohtotehtävissä tai ovat siirtymässä työnjohtotehtäviin.


Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto

Koulutusalassa ei ole yhtään koulutusta saatavilla.