Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Vantaa

Hakuaika alkaa 1.1.2019

Hae koulutukseen

Tutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Toimiala

Talonrakennus ja kiinteistö

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaavan oppimäärä.

Sisältö

Jatkuva haku

Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista osista seuraavasti

Pakolliset osat
Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuottaminen
Ylläpitosiivous
Perussiivous

Valinnaiset osat
Asuinkiinteistöjen puhtaanapito
Kosteiden tilojen puhtaanapito
Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito
Teollisuuslaitosten puhtaanapito
Kiinteistön toimintakunnon arviointi (kiinteistönhoidon koulutuksesta)
Rakennusaikainen puhtaanapito
Kiinteistön Yleishoito ja Valvonta (kiinteistönhoidon koulutuksesta, vastaa 2 valinnaista
osaa)
Ulkoalueiden hoito (kiinteistönhoidon koulutuksesta)
Koneiden käsittely
Liikennevälineiden puhtaanapito
Toimistopalvelut
Yritystoiminta(vapaaehtoinen)
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osaa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet, jotta hän pystyy työskentelemään toimitilahuoltajana itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus antaa valmiuksia suoriutua kiinteistöpalvelujen perustutkinnon työnäytöistä ja teoriakokeista.

Toteutus

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena, jonka pituus on noin 2 vuotta.
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu työssä oppimista, teoriaopiskelua ja etäopiskelua. Tietopuoliseen opiskeluun sisältyy myös asiantuntijavierailuja sekä vierailuja yrityksiin ja alan tapahtumiin.

Oppisopimus Yhteistyökumppanimme työllistävät oppisopimuksella jo aikaisessa vaiheessa osaavat toimitilahuoltajaopiskelijamme. Oppisopimuksen aikana opiskelijalle maksetaan palkkaa ja hän käy lähiopetuspäivillä koulussamme.

Yhteyshenkilöt

kouluttaja, tutkintovastaava Seppo Juntto
puh. 050 3895 790.
opintosihteeri Mia Tokkari
puh. 044 7143 722
Hae koulutukseen