Merkkiainatutkija-PRO

4.6.2019 klo 9.00 - 16.00, Hämeenlinna Visamäki Innopark

Hämeenlinna
4.6.2019 -

Hakuaika 15.11.2018 - 31.5.2019

Hae koulutukseen

Toimiala

Talonrakennus ja kiinteistö

Kohderyhmä


Kuntotutkijat, rakenteiden tiivistäjät, rakennusten tiiviysmittaajat, rakennusalan laadunvarmistushenkilöstö

Ennakko-osaamisvaatimukset, RT 14-11197 mukaan
Vähintään rakennusalan teknikkotason koulutus tai vastaava määrä opintoja
Rakennusfysiikasta vähintään 4,5op. laajuiset opinnot tai lisäopintoja suoritettuna esimerkiksi kosteusmit-taajan, lämpökuvaajan, tiiveysmittaajan tai Kosteuskoordinaattori-Pro koulutus hyväksytysti suoritettuna
Vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavista rakennusalan tehtävistä
Rakenteiden laaja tuntemus eri aikakausilta on välttämättömyys ja ilmanvaihdon toiminnasta täytyy hallita vähintään perusteet

Sisältö


Koulutusmuoto
Päivän koulutus
Näyttötyönä dokumentoitu merkkiainekoetutkimus
Tentti

Koulutuksen sisältö mm.
Merkkiainekokeiden ohjeet ja vaatimukset
Merkkikaasut, mittalaitteet ja niiden erot
Työmenetelmät eri rakenteissa: mm. mittauspaineet, kaasumäärät, syöttönopeus
Mittausharjoituksia

Tavoitteet


Merkkiainekoetutkija-PRO -koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella merkkiainekokeiden toteutus, toimia pätevänä merkkiainekokeiden suorittajana sekä arvioida tulokset. Valmentava koulutus on tarkoitettu am- matillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä- ja täydennyskoulutukseksi mm. tiiviydenmittaajille sekä lämpöku- vaajille.

Lisätietoja


380 €+ alv. (Hintaan sisältyy teoriapäivän lounas ja kahvit). Näyttötyö ja tentti 200 € +alv. erillisenä tenttipäivänä Sarkatie 1, Vantaa
Hae koulutukseen