Kylpyhuonerakentaja

Vantaa
8.4. - 25.10.2019

Hakuaika 28.11.2018 - 11.3.2019

Hae koulutukseen

Tutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Toimiala

Talonrakennus ja kiinteistö

Kustannukset opiskelijalle


Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Toteutetaan työvoimakoulutuksena.

Kohderyhmä


Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaava oppimäärä

Sisältö


Kylpyhuoneiden rakentamiseen liittyy paljon erilaisia rakennustöitä. Uudis- tai korjausrakennustyömaalla työskentelevällä rakentajalla on oltava perustaidot purku- ja suojaustöistä, lattiavaluista, seinien tasoituksista, märkätilojen vedeneristyksestä, laatoituksesta, alakattotöistä ja koteloinneista. Lisäksi hänellä tulee olla pe-rustietous LVIS-töistä ja vesikalusteiden asentamisesta.

Koulutuksen sisältö:
Märkätilojen vedeneristykset
Laatoitus
Perustietous LVIS- ja kalusteasennustöistä
Työssäoppiminen

Koulutukseen kuuluu:
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
Märkätilasertifikaatin teoriakoulutus + koe (työnäyttö tehtävä työmaalla)
EA

Tavoitteet


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet työskennellä uudis-/ korjausrakennuskohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus toimii valmistavana koulutuksena talonrakennusalan ammattitut-kinnon osiin ”Laatoitus”, ”Märkätilojen vedeneristykset”.

Toteutus


Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena, jonka pituus on 120 päivää. Koulutus tapahtuu monimuotokoulu-tuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, työsalityöskentelyä ja työssäoppimista rakennustyömailla.
Koulutuksen urakoodi 682730

Yhteyshenkilöt


Opintosihteeri: Mia Tokkari, gsm 044 7143 722, mia.tokkari@tts.fi
Vastaava kouluttaja: Mikko Myller, gsm 050 3425 570, mikko.myller@tts.fi
Hae koulutukseen