Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus, rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto (työvoimakoulutus)

Vantaa
4.3. - 15.11.2019

Hakuaika 10.12.2018 - 10.2.2019

Hae koulutukseen

Tutkinto

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Toimiala

Talonrakennus ja kiinteistö

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Toteutetaan työvoimakoulutuksena.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat työskennelleet rakennusalan työnjohtotehtävissä tai ovat siirtymässä rakennusalan työnjohtotehtäviin ja ovat täyttäneet 20 vuotta.

Sisältö

Rakennusalan työnjohtaja toimii erilaisten työkuntien esimiestehtävissä ja johtaa rakennustöiden toteutusta. Hän aikatauluttaa työkokonaisuuksia ja osaa valita työtehtäviin parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja -välineet.

Rakennustyömaan osan kokonaisuuden hallinta
Rakennusfysiikan, sisäympäristön ja talotekniikan perusteiden hallinta
Rakennustyömaan osan tehtäväsuunnittelu

Koulutukseen kuuluvat luvat
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
EA

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista rakennusalan työnjohtotehtävissä toimimiseen.
Koulutus valmistaa Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon suorittamiseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena, jonka pituus on 160 päivää.
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, kirjallisia tehtäviä, työmaaohjausta ja työssäoppimista rakennustyömailla.
Koulutuksen ura-numero: 682796

Yhteyshenkilöt

Opintosihteeri: Mia Tokkari, gsm 044 7143 722, mia.tokkari@tts.fi
Vastaava kouluttaja: Petri Koivunen, 046 9210 115, petri.koivunen@tts.fi
Hae koulutukseen