Taajamametsuri

Taajamametsurikoulutuksessa hankit perusosaamisen pystykarsintavälineiden, raivaussahan ja moottorisahan turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä, puunkaatotekniikasta sekä saat valmiudet työllistyä esimerkiksi kaupunkien puisto-osastoille.

Kahden kuukauden mittainen koulutus sisältää

  • työvälineiden päivittäiset huollot ja säädöt
  • työturvallisuuden sekä oikeat työtekniikatLINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)