Raskaan kaluston asentajasta metsäkoneasentajaksi

Täydennyskoulutus

Metsäkoneasentajan täydennyskoulutus on tarkoitettu raskaskalustomekaanikon tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaneille tai riittävän koneasennusalan työkokemuksen omaaville henkilöille ammattiosaamisen laajentamiseksi metsäkoneiden erikoisosaamiseen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus räätälöidään monimuoto -tai oppisopimuskoulutuksena opiskelijan tilanteen mukaan. Jos henkilöllä ei ole metsäkoneen ajokokemusta, järjestetään hänelle 15 tpv metsäkonetyöskentelyjakso lähiopetuksena. Tämä koostuu toimintaympäristöön tutustumisesta, simulaattoriharjoittelusta, ajo- ja kuormausharjoittelusta sekä hakkuukoneen tietojärjestelmäopetuksesta.

Sisältö    

  1. Metsäkonealan toimintaympäristö ja metsäkoneiden käyttö    

  2. Hakkuukoneen tietojärjestelmät        

  3. Metsäkoneen vianetsintä          

  4.  Metsäkoneen huolto ja korjaus


LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)