Maarakentaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakentaja tekee rakennusten perustustöitä, sekä ympäristö- ja maisemointitöitä. Hän myös rakentaa, peruskorjaa ja ylläpitää kunnallistekniikkaa, teitä, katuja ja ulkoalueita.

Alan työpaikkoja on mm. maarakennus-, talonrakennus-, viherrakennus-, ja kiinteistönhoitoyrityksissä, sekä valtiolla ja kunnilla.

Työn vaatimukset

Alan työtehtävissä vaaditaan työkokonaisuuksien ja materiaalituntemuksen hallintaa, piirustusten luku- ja mittaustaitoa, riittävää fyysistä kuntoa, työympäristön havainnointia, sekä yhteistyökykyä.

Maarakentaja pitää ulkona työskentelystä ja osaa toimia maarakennustyömaan vaihtelevissa olosuhteissa


LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)