Maarakennuskoneiden 3D -koneohjauskoulutus

Maarakennuskoneiden 3D -koneohjauskoulutuksen suorittanut toimii monipuolisissa tehtävissä moderneilla maarakennustyömailla. Tietomallintaminen kohteiden suunnittelussa ja digitaalisen tiedon kerääminen rakentamisvaiheessa ovat arkipäivää monessa kohteessa.

Koulutuksen suorittaneen varsinainen toimenkuva voi olla esim. koneenkuljettaja, suunnittelija, työnjohtaja tai mittamies.

Työn vaatimukset

Maarakennuskoneiden 3D -koneohjauskoulutuksen suorittanut osaa käyttää 3D-koneohjausjärjestelmää tai tietomallinnusta oman työnsä vaatimalla tasolla. Hän ymmärtää sekä koneohjausjärjestelmien, että tietomallinnusten toiminnan pääperiaatteet ja toimintaedellytykset.

Koulutuksen suorittanut osaa hyödyntää koneohjausjärjestelmien ominaisuuksia tehokkaasti, monipuolisesti ja luotettavasti. Hän tunnistaa yleisimmät virhelähteet, sekä osaa varmistaa ja tarkistaa järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden maastossa.LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)