Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettaja tekee rakennusten perustustöitä, sekä ympäristö- ja maisemointitöitä. Hän myös rakentaa, peruskorjaa ja ylläpitää kunnallistekniikkaa, teitä, katuja ja ulkoalueita, sekä toimii maa-ainesten tuotanto- ja kuljetustehtävissä.

Alan työpaikkoja on mm. maarakennus-, talonrakennus-, viherrakennus-, ja kiinteistönhoitoyrityksissä, valtiolla ja kunnilla, louhoksilla, kaivoksilla, jne. Moni koneenkuljettaja toimii myös yrittäjänä.

Työn vaatimukset

Alan työtehtävissä vaaditaan rauhallisuutta, työkokonaisuuksien ja materiaalituntemuksen hallintaa, piirustusten luku- ja mittaustaitoa, sekä hyvää koordinaatiokykyä ja työympäristön havainnointia.

Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää vähintään yhtä maarakennuskonetta tyypillisissä maarakennusalan työtehtävissä, sekä tuntee perusasiat myös muiden konetyyppien käytöstä.

Maarakennuskoneenkuljettajaksi kouluttautuminen edellyttää SORA –lainsäädännön mukaisten terveydentilavaatimusten täyttymistä.


LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)