Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman tehtäväalueensa monipuolisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Tutkinnon suorittanut työskentelee mm. työprosessien laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinneissa, sekä työnjohto-, opastus- ja perehdytystehtävissä.

Tehtäväalueina ovat esimerkiksi työryhmän etumiestyöt, ammatinohjaus, mittaustyöt, louhintatyön johtaminen, yritystoiminta, yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittäminen, sekä maarakentamisen erityisen laaja-alainen hallinta.

Työn vaatimukset

Erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee oman ammattialansa monipuoliset työtehtävät ja hoitaa ne itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Hän hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin, sekä ratkaisee luovasti tehtäväalueen työhön, käytännön toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia.

Tutkinnon suorittanut toimii oman tehtäväkenttänsä asiantuntijana, kehittäen toimintaa, tuotteita ja palveluita laatuvaatimusten, kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Hänellä on sekä laaja alan yleistuntemus, että erityistä osaamista vaativien työtehtäviensä vaatimat tiedot ja taidot.


LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)