Maanmittausalan ammattitutkinto

Maanmittausalan ammattitutkinnon suorittanut tekee oman ammattialansa töitä erilaisissa muuttuvissa ja kehittyvissä toimintaympäristöissä. Työtehtävät vaativat tyypillisesti hyvää ammatti-, suunnittelu-, soveltamis- ja yhteistyötaitoa ja työtehtäviin liittyy myös vastuu työn tuloksista.

Tehtäväalueet liittyvät mm. maanmittausalan työnjohtoon, vaativiin mittaustöihin, paikkatietojen ja tietopalvelujen, sekä kiinteistöasioiden ja asiakaspalvelun hallintaan.

Työn vaatimukset

Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee oman ammattialansa työtehtävät ja hoitaa ne itsenäisesti muuttuvissa ja kehittyvissä toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittanut toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, hyödyntää uutta tekniikkaa, toimii taloudellisesti ja laadukkaasti, sekä soveltaa ammattialansa tietoja ja taitoja työhönsä liittyvien ongelmien ratkaisussa.


LINKKI KOULUTUSKALENTERIIN

(jos koulutus ei ole tällä hetkellä avoinna, tiedustele opintosihteeriltä tulevia koulutuksia)