Maarakentaminen – kasvava toimiala!

Maarakennusala tuottaa ja ylläpitää infrastruktuurin ja luo näin edellytykset elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnan toimivuudelle.

Kasvava talojen, tie- ja katuverkostojen, sekä vesi-, viemäri- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja kunnossapito työllistää suuren määrän ihmisiä. Maarakennusalalle tarvitaan uusia ammattilaisia, työnjohtajia ja erikoisosaajia enemmän kuin koskaan.

Vaikka tekninen ja voimakkaasti kehittyvä ala tarjoaakin huimat mahdollisuudet osaamisen ja urapolun kehittämiseen, on myös aloittelevan ammattilaisen helppo tulla alalle.

Haluatko Sinä infrasankariksi?  - Katso koulutustarjonta alta ja hakeudu TTS:lle!