Maarakentaminen – kasvava toimiala!


Oletko kiinnostunut isoista työkoneista ja haluat oppia käyttämään niitä? Oletko myös valmis siirtymään työn mukana uusille työmaille?  - Hakeudu TTS:lle koulutukseen.

Maarakennuskoneenkuljettaja ja maarakentaja ovat ammatteja, joissa vaaditaan rauhallisuutta, työkokonaisuuksien ja materiaalituntemuksen hallintaa, piirustusten lukutaitoa sekä hyvää koordinaatiokykyä.

Kasvava talonrakentaminen sekä tie- ja katuverkostojen sekä vesi-, viemäri- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja kunnossapito tarvitsevat jatkuvasti uusia ammattilaisia alalle. Maarakennusala tuottaa ja ylläpitää infrastruktuurin ja luo näin edellytykset elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan toimivuudelle.