Kehitä yritystäsi ja itseäsi yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnolla

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä pienten ja keskisuurten yritysten vahvuuksina korostuvat rautainen ammattitaito, hyvä liiketoimintaosaaminen ja yrittäjän kyky johtaa yritystä pitkäjänteisesti sekä tuottavasti.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on sinulle joka olet hankkinut kokemusta yritystoiminnasta. Tutkintokoulutuksessa perehdytään, sekä oman toiminnan johtamiseen että asiakkuuksien kehittämiseen.

Rakennamme yrityskohtaisia koulutuksia yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.  Koulutukseen sisältyy 10–12 lähiopetuspäivää, joiden aikana syvennytään yrityksen johtamiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen yrittäjänä ja johtajana sekä talouden ja tuottavuuden johtamiseen. Ohjelma kestää n 1,5 vuotta ja sen aikana on mahdollista suorittaa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.


Ota yhteyttä!

Suunnitellaan koulutuskokonaisuus
tarpeiden mukaan.