Työntutkijan valmennusohjelma

Toukokuussa 2019 alkavassa Työntutkijan valmennusohjelmassa opitaan tutkimaan, mittaamaan, parantamaan ja kehittämään työpaikalla esiintyviä työprosesseja. Työntutkimus kannattaa, sillä selvitysten mukaan jopa neljäsosa työajasta voi kulua suunnittelemattomiin häiriöihin, ”turhaan sähläämiseen”. 

Kohderyhmät

Työntutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa mille tahansa toimialalle, pienille ja suurille yrityksille: valmennus soveltuu mm. teollisuusaloille, palveluyrittäjyyteen, logistiikka-alalle, toimistotyöhön, kaupan alalle ja terveydenhuoltoon.

Valmennuksen toteutus

Valmennukseen kuuluu lähiopetusta ja harjoitustehtäviä. Valmennuksen aikana tehdään käytännönläheinen, omaan yritykseen sopiva harjoitustyö, jossa sovelletaan opittuja asioita omalle työpaikalle. Lopputuotoksena on suunnitelma, joka voidaan toteuttaa työpaikalla tai jatkaa sen pohjalta kehitystyötä yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa.

Hyödyt osallistujalle ja yrityksille

Työntutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää investointien kannattavuuden arvioinnissa ja tuottavuuden parantamisessa. Erityisiä hyötyjä ohjelmasta on yrityksille, joilla on tavoitteita kilpailukyvyn parantamiseen. Valmennusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, joka antaa oikeuden tehdä työnmittauksia työmarkkinajärjestöjen laatiminen pelisääntöjen mukaan.

Sisältö

Valmennusohjelman kouluttajilla on monipuolista osaamista ja kokemusta mm. yrittäjyydestä, työntutkimuksesta, menetelmäkehittämisestä ja työhyvinvoinnista. Kokonaisuus muodostuu viidestä 2 pv:n jaksosta, joissa pääteemoina ovat

1. Mitä työntutkimus on?
Kokonaiskuva ja hyödyt yrityksen kehittämiselle, menetelmien kehityksellä sujuvaan työntekemiseen

2. Tutkiminen, mittaaminen ja ajankäyttö
Menetelmät ja teoreettiset lähtökohdat, käytännönharjoitukset laskemiseen

3. Tarkastelussa työympäristö ja prosessit
Työn kuormitustekijät, riskien arviointi ja työturvallisuus

4. Hyödyt organisaation hyvinvointiin
Olosuhteet, ergonomia ja hyvinvoiva työntekijä osana tuottavuutta

5. Miten opittua sovelletaan käytännössä?
Työarvon määrittäminen ja laskennalliset ajanmääritykset, harjoitustehtävien purku ja analyysit, loppukoe

Toteutuksen paikka ja ajankohdat

Toteutuspaikkana on TTS Työtehoseuran Rajamäen toimipiste Nurmijärvellä. Osoite: Työtehoseura, Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Valmennuspäivien (kesto klo 9.-16.00) ajankohdat ovat:

8.-9.5.2019
21.-22.5.2019
11.-12.6.2019
27.-28.8.2019
24.-25.9.2019

Valmennuksen hinta

Valmennusohjelma sisältää 10 valmennuspäivää, koulutusmateriaalit sähköisesti, työpaikalle sovellettavan harjoitustehtävän ohjauksen sekä loppukokeen. Kokonaisuuden hinta on 3990 euroa (+alv 24%), sis. aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas omakustanteinen.Hakeutuminen

Koulutus Alkamispäivä Hakuaika päättyy Paikka
Työntutkijan valmennusohjelma 8.5.2019 10.4.2019 Nurmijärvi Hae