Johtamisen erikoisammattitukinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on työelämässä arvostettu tutkinto. Vahvista esimiestyöskentelyäsi ja kehitä johtamistaitojasi. Koulutuksen myötä saat myös valmiuksia ja työkaluja kehittää työn organisointia, suunnittelua.

johtamisen_koulutus_TTS_Työtehoseura
Räätälöimme johtamiskoulutuksia yritys- ja toimialakohtaisesti.


Tässä koulutuksessa kantavana teemana on johtamisen tavoitteellinen toiminta, jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten sitouttaminen, motivointi ja johtaminen  muodostavat kokonaisuuden. Johtajana kehittymisen lähtökohtana on oman roolin ja omien vahvuuksien sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen ja systemaattinen oman johtajuuden kehittäminen.  Muutoksesta tuntuu tulleen pysyvä tila. Muutoksen johtaminen kuuluu osaksi jokaisen johtajan työtä.

Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan huomioiden oman organisaation ominaispiirteet.